Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị bầu cử số 8 Thứ Sáu, 18/10/2019, 08:44
Ông Trần Trọng Dũng  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông TRẦN TRỌNG DŨNG - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh. - Thạc sĩ Luật, Cử nhân Báo chí, Đại học An Ninh, Cao cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 8: Quận 8. Ông ...
Ông Vũ Thanh Lưu  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông VŨ THANH LƯU - Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 8. - Cử nhân Hành chính, Cử nhân Khoa học-Xã hội, Cử nhân Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước, Đại học Luật đại cương. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm ...
Ông Y Sa  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông YSA - Ca sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Văn hóa Nghệ thuật các dân tộc thành phố Hồ Chí Minh. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 8: Quận 8. Ông YSA, sinh ngày 06 tháng 6 năm 1973. Quê quán: Châu Phong, Tân Châu, tỉnh ...
Ông Trần Quang Thắng  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông TRẦN QUANG THẮNG - Viện Trưởng Viện Quản lý và Kinh tế IEM. - Tiến sĩ Khoa học Hóa học, Cao học Quản trị Kinh doanh. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 8: Quận 8. Ông TRẦN QUANG THẮNG, sinh ngày 09 tháng 11 năm 1957. Quê ...
Ông Nguyễn Văn Tùng  (12/05)
.ExternalClassD1B7B4C37B6F4B8DA6EB2B1AD68FCEAD .shape {;} A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông NGUYỄN VĂN TÙNG - Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Tổ chức, chính sách Hội Cựu Chiến binh thành phố Hồ Chí Minh. - Cử nhân Cao đẳng Luật, Chuyên ngành điều tra, tội phạm, Trung cao Lý luận Chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa ...
Xem theo ngày Xem theo ngày