Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị bầu cử số 9 Thứ Sáu, 18/10/2019, 08:13
Ông Ngô Minh Châu  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông NGÔ MINH CHÂU - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thượng tá – Phó Giám đốc Công an thành phố. - Thạc sĩ Luật, Đại học An ninh, Cao cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 9: Quận 8. Ông NGÔ MINH CHÂU, sinh ...
Bà Phan Kiều Thanh Hương  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà PHAN KIỀU THANH HƯƠNG - Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn, Quận ủy viên, Bí thư Chi bộ Quận Đoàn 8, Bí thư Quận Đoàn 8. - Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Sinh học, Cử nhân Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cử nhân Xã hội học, Trung cấp Hành chính. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 ...
Ông Trương Vĩ Kiến  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông TRƯƠNG VĨ KIẾN - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dây cáp điện Tân Cường Thành. - Cử nhân Chính trị. - Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 9: Quận 8. Ông TRƯƠNG VĨ KIẾN, ...
Ông Võ Trọng Nam  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông VÕ TRỌNG NAM - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh. - Cử nhân Hành chính, Đạo diễn sân khấu. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 – 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 9: Quận 8. Ông VÕ TRỌNG NAM, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1967. ...
Ông Nguyễn Trọng Trí  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông NGUYỄN TRỌNG TRÍ - Phó Giám đốc Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. - Kỹ sư Nông nghiệp, Cử nhân Báo chí, Cao cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 – 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 9: Quận 8. Ông NGUYỄN TRỌNG TRÍ, sinh ...
Xem theo ngày Xem theo ngày