Bỏ qua nội dung chính
Danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII Thứ Sáu, 13/05/2011, 09:50

Ông Huỳnh Thanh Nhân

A. TÓM TẮT TIỂU SỬ

Ông  HUỲNH THANH NHÂN

- Ủy  viên  ban Thường  vụ  quận  y, Phó  Chủ  tịch  Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Thủ Đức.

- Cử  nhân  Khoa  học  ngành  Lịch  sử  Việt  Nam,  Cử nhân Hành chính, Cử nhân Chính trị.

Ứng  cử  viên  Đại  biểu  HĐND  thành  phố  khóa  VIII (nhiệm kỳ 2011-2016)

Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011

Đơn vị bầu cử số 26: Quận Thủ Đức.

Ông HUỲNH THANH NHÂN, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1969. Quê quán: xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cư ngụ tại số 05, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Khu phố 3, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác của Ông như sau:

- Từ tháng 5 năm 1992 đến tháng 4 năm 1997: Ông cán bộ Ban Tuyên huấn Huyện ủy huyện Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 03 tháng 8 năm 1994;

- Từ tháng 4 năm 1997 đến tháng 12 năm 2001: Ông cán bộ Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Thủ Đức. Tháng 11 năm 1998, Ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận, thư chi bộ Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Thủ Đức;

- Từ tháng 12 năm 2001 đến tháng 4 năm 2003: Ông Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy quận Thủ Đức;

- Từ tháng 4 năm 2003 đến tháng 5 năm 2004: Ông thư Đảng ủy phường Linh Đông, quận Thủ Đức;

- Từ tháng 5 năm 2004 đến nay: Ông Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Thủ Đức.

Ông HUỲNH THANH NHÂN được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016), đơn vị bầu cử số 26: Quận Thủ Đức.

B. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Tôi tên: Huỳnh Thanh Nhân, sinh năm 1969 - Đang công tác tại Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. Hiện ngụ tại số 5, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Với  nhận  thức  về  vị  trí,  nhiệm  vụ,  quyền  hạn  của  Hội  đồng  nhân  dân thành phố cũng như nhiệm vụ quyền hạn của người đại biểu HĐND, tôi đề ra chương trình hành động như sau:

1. Thực hiện trách nhiệm của người đại biểu HĐND, tham gia tích cực vào hoạt động của HĐND thành phố góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

2. người đại biểu HĐND đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân quận Thủ Đức tôi sẽ luôn gắn lắng nghe ý kiến của nhân dân, giúp đỡ cũng như kiến nghị các quan chức năng giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thường xuyên liên hệ với cấp y, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương.

3. Một số vấn đề quan tâm thực hiện:

- Về an sinh hội: cùng địa phương tập trung chăm lo cho diện chính sách công dân nghèo trên địa bàn quận. Phấn đấu đến năm 2015 hoàn thành chương trình giảm hộ nghèo tăng hộ khá; thực hiện hiệu quả chương trình đào tạo nghề giải quyết việc làm cho người lao động; Giám sát việc thực hiện các chính sách cho đối tượng diện bảo trợ hội; việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động cho người lao động.

- Quận Thủ Đức đang trong quá trình đô thị hóa việc phát triển sở hạ tầng nhất giao thông, các công trình y tế, văn hóa, giáo dục rất cần thiết. Kiến nghị tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chống ngập thoát nước trên địa bàn quận, nhất là ở các phường ven sông Sài Gòn.

- Cùng Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Thủ Đức thực hiện các chương trình chăm lo cho thanh niên, tập hợp thanh niên gắn với tuyên truyền giáo dục thanh niên sống có mục đích, hoài bão và lý tưởng.

Bản thân Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, nếu đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố sẽ nhiều thuận lợi trong thực hiện trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng nhân dân, góp phần vào sự phát triển của quận Thủ Đức nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung./.


Số lượt người xem: 3329 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày