Bỏ qua nội dung chính
Danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII Thứ Sáu, 13/05/2011, 10:20

Bà Phan Thị San Hà

A. TÓM TẮT TIỂU SỬ

Bà PHAN THỊ SAN HÀ

- Giảng viên chính, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

- Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học trái đất.

Ứng  cử  viên  Đại  biểu  Hội  đồng  nhân  dân  thành  phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016)

Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011

Đơn vị bầu cử số 25: Quận Thủ Đức.

PHAN THỊ SAN , sinh ngày 20 tháng 6 năm 1961. Quê quán: Lợi Bình Nhơn, thị Tân An, tỉnh Long An. Hiện ngụ tại số 85 đường Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác của Bà như sau:

- Từ năm 1984 đến năm 1988: giảng dạy tại Khoa Địa chất, Trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh;

- Từ năm 1988 đến năm 1993: được cử đi học Cao học làm nghiên cứu sinh tại Đại học Joseph Fourier, Pháp;

- Từ năm 1993 đến năm 2001: tiếp tục giảng dạy tại Khoa Địa chất - Dầu khí Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

- Từ năm 2001 đến năm 2007: giữ các nhiệm vụ Phó Trưởng phòng Quản Khoa học - Sau đại học rồi Trưởng phòng Khoa học Công nghệ - Quan hệ Quốc tế Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 15 tháng 11 năm 2003;

- Từ năm 2007 đến nay: giảng dạy tại Khoa Địa chất - Dầu khí Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

PHAN THỊ SAN được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016), đơn vị bầu cử số 25: Quận Thủ Đức.

B. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Trong những năm qua thành phố Hồ Chí minh đã những thành tựu đáng kể về mặt chính trị, kinh tế, hội luôn đầu tàu phát triển kinh tế của Việt Nam. Trong năm 2010, Tp. HCM đã đóng góp 21% GDP hơn 30% cho ngân sách quốc gia. Bên cạnh những thành tựu, thành phố cũng còn nhiều mặt hạn chế gây không ít bức xúc trong dân, điển hình nhất những vấn đề liên quan đến quy hoạch treo, bồi thường giải tỏa không thỏa đáng, sở hạ tầng xây dựng không đồng bộ, vệ sinh môi trường giải quyết không triệt để, sử dụng đất công còn lãng phí, chất lượng giáo dục chưa cao, vấn đề bình đẳng giới tuy được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều bất cập.

Trong khả năng chuyên môn thế mạnh của bản thân, tôi mong muốn cùng thành phố giải quyết một số hạn chế nêu trên, cụ thể là:

- Góp phần tác động đến chính sách giáo dục đào tạo của thành phố nhằm xây dựng được một nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu hội nhập phát triển của thành phố; thúc đẩy các chính sách khoa học công nghệ sao cho khoa học công nghệ thực sự là động lực phát triển kinh tế.

- Góp phần cải thiện tình hình quy hoạch trong xây dựng, nâng cao chất lượng của công tác quy hoạch, giảm thiểu quy hoạch treo tăng cường giám sát việc nghiêm túc thực hiện các đề án quy hoạch đã được phê duyệt.

- Thúc đẩy việc thực thi luật bình đẳng giới, phát huy vai trò của phụ nữ, giúp trẻ em gái hoàn cảnh khó khăn được đến trường, được đào tạo nghề, giúp phụ nữ tiếp cận hưởng thụ các chính sách về giáo dục, y tế, tài chính.

Tôi mong muốn trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân Tp. HCM để mang tiếng nói của người dân đến gần với chính quyền hơn nữa để đại diện người dân đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng của họ. Nếu tôi đại biểu Hội đồng nhân dân Tp. HCM, tôi sẽ phải thể hiện rõ trách nhiệm đại diện của dân bằng cách:

- Xây dựng mối quan hệ mật thiết chặt chẽ với dân, lắng nghe những mong muốn của người dân chuyển tải những nguyện vọng của dân  đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Chủ động, tích cực tham gia công tác giám sát, kiểm tra việc thực thi pháp luật và chủ trương chính sách của Nhà nước tại các cơ quan hành pháp.

- Tham gia tổ chức những cuộc khảo sát lấy ý kiến của dân, tổ chức các hội nghị chuyên đề lấy ý kiến của các chuyên gia chuyển tải những kiến nghị đến chính quyền thành phố.

- Nghiên cứu kỹ lưỡng các văn bản, nghị quyết liên quan đến chủ trương chính sách của thành phố để ý kiến phản biện hoặc trước khi ý kiến biểu quyết thông qua./.


Số lượt người xem: 2366 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày