Bỏ qua nội dung chính
Danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII Thứ Sáu, 13/05/2011, 10:40

Ông Phạm Hưng Út

A. TÓM TẮT TIỂU SỬ

Ông PHẠM HƯNG ÚT

- Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

- Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị.

- Đại biểu Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 1999 - 2004. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016)

Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011

Đơn vị bầu cử số 24: Quận Tân Phú.

Ông PHẠM HƯNG ÚT, sinh ngày 11 tháng 3 năm 1959. Quê quán: Tân Sơn Nhì, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện ngụ tại số 491 đường Cộng Hòa, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác của Ông như sau :

- Từ năm 1980 đến năm 1982: Ông cán bộ kỹ thuật, Ban Phân vùng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh;

- Từ năm 1982 đến năm 1985: Ông làm việc tại Ban Kế hoạch quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 16 tháng 01 năm 1985;

- Từ năm 1985 đến năm 1987: Ông tham gia chuyên trách công tác Đảng tại Đảng bộ phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh;

- Từ năm 1987 đến năm 1994: Ông Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh;

- Từ năm 1994 đến năm 1998: Ông Giám đốc Ban Quản dự án đầu xây dựng khu công nghiệp quận Tân Bình;

- T m 1999 đến m 2000: Phó Chánh n phòng y ban nhân n quận n Bình;

- Từ năm 2000 đến năm 2002: Ủy viên chuyên trách Quản Đô thị Ủy ban nhân dân quận Tân Bình;

- Từ năm 2002 đến năm 2003: Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình;

- Từ năm 2003 đến năm 2007 : Ông là Quận ủy viên, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Tân Phú;

- Từ năm 2007 đến nay: Ông Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

Ông đã được tặng thưởng: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Huy hiệu nhiều Bằng khen, Giấy khen của Ủy ban nhân dân thành phố.

Ông PHẠM HƯNG ÚT được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016), đơn vị bầu cử số 24: Quận Tân Phú.

B. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Kính thưa cô, bác, anh, chị cử tri,

Tôi được Quận ủy - Ủy ban nhân dân quận Tân Phú Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố giới thiệu ứng cử Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016). Hôm nay, tôi xin phép báo cáo chương trình hành động của bản thân. Khi được tín nhiệm bầu vào Hội đồng nhân dân thành phố, tôi sẽ phải phấn đấu nhiều hơn nữa phấn đấu hết sức mình để làm tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, tập trung vào 3 vấn đề trọng tâm sau đây:

Một , phải nỗ lực tập trung nhiều hơn nữa, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức ra sức học tập, nghiên cứu các vấn đề đặt ra từ thực tiễn đời sống nhằm thực hiện đầy đủ các quyền nhiệm vụ của người đại biểu được quy định tại Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Hai , thường xuyên gi mối liên h chặt chẽ, lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của bà con c tri, chuyển c u cầu đến c cơ quan chức năng xem t giải quyết hoặc tập hợp thành những vấn đ chung nhất đ phản ánh, kiến ngh trong việc y dựng pháp luật, chính sách của Hội đồng nhân n thành phố; đồng thời c gắng hoàn thành tốt nhiệm v giám t hoạt động của cơ quan chính quyền trong việc giải quyết những vấn đ liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng và kiến nghị của người dân; chịu s giám t của c tri trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại biểu nhân dân;

Ba , trên cương vị Quận ủy viên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phụ trách khối văn hóa - hội, y tế, giáo dục của quận Tân Phú, tôi sẽ cùng Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện, đề xuất, tạo điều kiện tốt nhất cho phát triển kinh tế - văn hóa - hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng chính sách an sinh hội của quận nhà trong sự phát triển chung của thành phố để người dân hưởng thụ được các thành quả của sự phát triển, đời sống vật chất - tinh thần ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Từ kết quả thực hiện những nhiệm vụ trên, tôi sẽ cố gắng tổng kết rút kinh nghiệm để tham gia ngày càng nhiều hơn trong việc đề xuất ý kiến với Hội đồng nhân dân thành phố trong ban hành điều chỉnh các Nghị quyết phù hợp với thực tiễn đời sống, thể hiện ý chí, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đông đảo bà con nhân dân.

Trong thời gian làm đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, tùy tình hình cụ thể, trên sở ý kiến của cô, bác, anh, chị cử tri, tôi sẽ bổ sung, điều chỉnh đề ra chương trình hành động hằng năm để thực hiện tốt nhiệm vụ đạt biểu sát với thực tế, mang lại kết quả cao nhất và hiệu quả tốt nhất.

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, đóng góp ý kiến của cô, bác, anh, chị cử tri./.


Số lượt người xem: 4662 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày