Bỏ qua nội dung chính
Danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII Thứ Sáu, 13/05/2011, 10:45

Ông Lê Minh Đức

A. TÓM TẮT TIỂU SỬ

Ông LÊ MINH ĐỨC

- Quận ủy viên, thư Quận Đoàn Thủ Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên quận, Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

- Cử nhân Hành chính, Cử nhân Ngoại ngữ, Cử nhân Chính trị.

Ứng  cử  viên  Đại  biểu  Hội  đồng  nhân  dân  thành  phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 – 2016)

Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011

Đơn vị bầu cử số 25: Quận Thủ Đức.

Ông LÊ MINH ĐỨC, sinh ngày 08 tháng 02 năm 1980. Quê quán: phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện ngụ tại số 552 đường Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác của Ông như sau :

- Từ tháng 02 năm 2003 đến tháng 9 năm 2004: Ông Phó thư Đoàn Trường Cao đẳng Hải quan. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 10 tháng 8 năm 2004;

- Từ tháng 10 năm 2004 đến tháng 12 năm 2005: Ông Chuyên viên Ban công tác Ngoài quốc doanh trực thuộc Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Từ tháng 01 năm 2006 đến tháng 4 năm 2009: Ông Phó thư Quận Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Từ tháng 5 năm 2009 đến nay: Ông thư Quận Đoàn Thủ Đức; tháng 8 năm 2010, Ông được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thủ Đức.

Ông đã được tặng thưởng: Bằng khen của Trung ương Đoàn liên tục từ năm 2006 - 2010; Bằng khen của Trung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam năm 2009, 2010, Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh năm 2009, 2010; Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”.

Ông MINH ĐỨC được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016), đơn vị bầu cử số 25: Quận Thủ Đức.

B. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

- Xác định đại biểu HĐND người đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri nơi mình ra ứng cử. Nếu được tín nhiệm, bản thân tôi sẽ ra sức xây dựng mối quan hệ mật thiết với con cử tri, lắng nghe những ý kiến đóng góp của bà con mạnh dạn đề đạt ý kiến của mình với HĐND thành phố, góp phần cùng các đại biểu khác cùng các ngành xây dựng những giải pháp chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống nhân dân lao động, phấn đấu mục tiêu chung xây dựng thành phố, xây dựng quận Thủ Đức ngày càng văn minh - hiện đại - nghĩa tình. Để làm được việc đó, bản thân tôi xin hứa thực hiện tốt các quy định về tiếp xúc cử tri, trả lời chất vấn của cử tri báo cáo với con cử tri đầy đủ những vấn đề liên quan, phấn đấu thực hiện tốt “Dân chủ sở” thông qua hoạt động của tổ đại biểu HĐND; kịp thời phản ánh đến các quan chức năng giải quyết những vấn đề bức xúc, những nguyện vọng chính đáng của bà con cử tri.

- Nếu được con cử tri tính nhiệm bầu đại biểu HĐND thành phố, điều tôi quan tâm nhất hiện nay đời sống của nhân dân lao động. Tuy được cải thiện đáng kể, nhưng nhìn chung vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong đó điện, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, vấn đề việc làm, công tác giáo dục cho thanh thiếu nhi. vậy, tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân, nhất lực lượng thanh niên công nhân, góp phần cùng UBND các ngành, các cấp phát triển kinh tế - văn hóa - hội tại địa phương. Trong đó đặc biệt tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức các điểm bán hàng giá rẻ bình ổn giá, nhằm tạo điều kiện cho thanh niên công nhân hộ gia đình thu nhập thấp ổn định đời sống, yên tâm lao động sản xuất. Bên cạnh đó, tiếp tục mở rộng xây dựng thêm nhiều điểm vui chơi giải trí, thể dục thể thao, góp phần giáo dục nâng cao thể chất tinh thần cho thanh thiếu nhi quận nhà.

- Với vai trò thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Thủ Đức, bản thân tôi xem đây hội, môi trường thuận lợi để mang những tình cảm, nguyện vọng của thanh niên đóng góp vào các kỳ họp HĐND thành phố, góp phần cùng thành phố những chính sách, nhiều công trình, nhiều thiết chế cụ thể được hình thành để chăm lo, bồi dưỡng thanh niên tốt hơn như: giúp vốn cho thanh niên khởi nghiệp, tăng cường bồi dưỡng kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, năng cao trình độ học vấn tay nghề, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường sống lành mạnh, giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi. Phát huy vai trò của thanh niên, thể hiện trách nhiệm của thanh niên với hội, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, vào các mục tiêu phát triển của xã hội, của cộng đồng bằng khả năng, trí tuệ, sức trẻ của thanh niên trong từng lĩnh vực cụ thể luôn khẳng định quyết tâm “ở đâu cần thanh niên có, việc khó có thanh niên”./.


Số lượt người xem: 2855 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày