Bỏ qua nội dung chính
Danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII Thứ Sáu, 13/05/2011, 10:51

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

A. TÓM TẮT TIỂU SỬ

Bà NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH

- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh.

- C nhân Sư phạm, C nhân Hành chính, C nhân Chính trị.

- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố các khóa VI, VII.

Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016)

Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011

Đơn vị bầu cử số 24: Quận Tân Phú.

NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1962. Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện ngụ tại số 253 đường Nguyễn Duy Dương, phường 4, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác của Bà như sau:

- Từ tháng 6 năm 1983 đến tháng 4 năm 1987: giáo viên, Chủ tịch Công đoàn của Trường Sương Nguyệt Anh, quận 10;

- Từ tháng 5 năm 1987 đến tháng 8 năm 2003: công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 10, lần lượt giữ các chức vụ cán bộ Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Hội phụ trách Tuyên giáo - Gia đình hội, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội kiêm Bí thư Chi bộ Hội. Từ tháng 6 năm 1987 đến tháng 12 năm 1987, được cử đi học Trường nghiệp vụ Thị Riêng. Từ 1999 đến 2003, Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI. được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 01 tháng 6 năm 1994;

- Từ tháng 9 năm 2003 đến nay:   công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, lần lượt giữ các chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Gia đình Xã hội; Phó Chủ tịch Hội, Phó thư Đảng ủy quan Đại biểu Hội đồng nhân dân khóa VII.

Bà đã được tặng thưởng: Bằng khen của Th tướng; Huy chương “Vì sự nghiệp Giải phóng Ph nữ”, Huy chương “Vì s nghiệp n vận”, K niệm chương “Vì s nghiệp n số”, K niệm chương “Vì s nghiệp Giáo dục”, K niệm chương “Vì s nghiệp thế h trẻ”, Huy hiệu thành ph H Chí Minh và nhiều Bằng khen của các B - Ngành, y ban nhân n thành phố, y ban nhân n quận 10.

 NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016), đơn vị bầu cử số 24: Quận Tân Phú.

B. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Tôi tên: NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH, sinh năm 1962, hiện Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh.

Trong những năm qua, tôi đã được tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 1999-2004 khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2011, qua đó giúp tôi có điều kiện tiếp cận nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của Hội đồng nhân dân. Nay tôi được tiếp tục giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, tôi nhận thấy đây vừa vinh dự nhưng cũng vừa là trách nhiệm to lớn trước cử tri. Do vậy, nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016; tôi cùng với tổ chức Hội Phụ nữ các cấp tiếp tục tập trung thực hiện tốt hơn những vấn đề sau:

1. Gắn bó mật thiết với c tri, lắng nghe và ghi nhận, kịp thời phản ánh và đề ngh chính quyền, c s - ngành chức năng xem xét, giải quyết những m , nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của c tri. Phát huy tốt vai trò giám t của đại biểu Hội đồng nhân n đ giải quyết có hiệu qu c kiến ngh của c tri thành phố.

2. ứng cử viên nữ đang hoạt động trong tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp của phụ nữ - trẻ em; tôi sẽ cùng với các sở - ban ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới đến năm 2020 trên địa bàn thành phố, cụ thể là: đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ cho phụ nữ được đào tạo nghề, phát triển kinh tế gia đình, giải quyết việc làm, tăng thu nhập; tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, vượt khó; đẩy mạnh các hoạt động nâng cao kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con, chăm sóc sức khỏe phụ nữ, tạo điều kiện để phụ nữ tổ chức tốt cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình no ấm - bình đẳng - tiến bộ - hạnh phúc; tham gia phòng, chống bạo lực gia đình; các hoạt động xã hội từ thiện hỗ trợ phụ nữ - trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

3. Tham gia đầy đủ, tích cực các chương trình nghị sự của Hội đồng nhân dân thành phố để cùng bàn bạc quyết định những chủ trương, chính sách của thành phố nhằm nâng cao chất lượng đời sống người dân sự phát triển bền vững của thành phố.

Để thực hiện được các vấn đề nêu trên, bản thân tôi phải luôn luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, gương mẫu chấp hành pháp luật, tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng về mọi mặt để thể thực thi tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân.

Rất mong được sự ủng hộ của các quan, ban ngành đoàn thể đặc biệt sự ủng hộ của quý cô bác, anh chị cử tri tại địa phương./.


Số lượt người xem: 3457 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày