Bỏ qua nội dung chính
Danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII Thứ Sáu, 13/05/2011, 10:55

Ông Hoàng Văn Điều

A. TÓM TẮT TIỂU SỬ

Ông HOÀNG VĂN ĐIỀU

- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình ALTA.

- Cử nhân Kinh tế ngành Ngoại thương, Cử nhân Chính trị.

- Đại biểu Hội đồng nhân n quận n Bình nhiệm k 1985 - 1990. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa  VIII (nhiệm kỳ 2011-2016)

Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011

Đơn vị bầu cử số 24: Quận Tân Phú.

Ông HOÀNG VĂN ĐIỀU, sinh ngày 25 tháng 01 năm 1953. Quê quán: Xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, Nội. Hiện ngụ tại 16 đường A, khu dân ADC, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác của Ông như sau :

- Từ tháng 4 năm 1973 đến trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 : Ông tham gia phong trào Sinh viên học sinh đấu tranh chống Mỹ cứu nước tại Ban Mặt trận Sài Gòn Gia Định, Phó Thư Hội Thanh niên Học sinh, Sinh viên Trường Đại học Nhân văn Nghệ thuật Minh Đức;

- Từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến tháng 9 năm 1975: Ông công tác tại Đội 5 Mặt trận Thanh niên, Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 10 năm 1975 đến tháng 02 năm 1976: Ông Ủy viên Ban Chấp hành Xã Đoàn Tân Sơn Hòa, quận Tân Bình;

- Từ tháng 3 năm 1976 đến tháng 6 năm 1984: Ông công tác tại phường 8, quận Tân Bình, giữ các nhiệm vụ thư Đoàn phường, Ủy viên Ban Chấp hành Quận Đoàn, Ủy viên thư Ủy ban nhân dân phường, Phó Chủ tịch, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường;

- Từ tháng 7 năm 1984 đến tháng 11 năm 1990: Ông Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Trung tâm Dịch vụ Văn hóa quận Tân Bình; Cửa hàng trưởng chuỗi cửa hàng Dịch vụ Văn hóa quận Tân Bình. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 24 tháng 11 năm 1988;

- Từ tháng 12 năm 1990 đến tháng 7 năm 1998: Ông Giám đốc Công ty Văn hóa và Dịch vụ tổng hợp quận Tân Bình;

- Từ tháng 8 năm 1998 đến nay : Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình (ALTA).

Ông đã được tặng thưởng : Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông HOÀNG VĂN ĐIỀU được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016), đơn vị bầu cử số 24: Quận Tân Phú.

B. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được cử tri tín nhiệm, trở thành người Đại Biểu của Dân Tôi sẽ dành toàn tâm toàn sức thực hiện  3 chương trình hành động và 1 cam kết sau đây:

Ba chương trình hành động:

- Chương trình “Chăm lo c vấn đ an sinh xã hội và phúc lợi của công dân”:

+ Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa nhỏ cũng như các hộ kinh tế gia đình vượt mọi khó khăn thách thức trong tình hình kinh tế nhiều biến động như hiện nay, nỗ lực duy trì việc làm cho người lao động - Kiến nghị sử dụng kinh phí từ ngân sách có hiệu quả để thực thi những chính sách hỗ trợ thành phần kinh tế này, một lực lượng sản xuất quan trọng của nền kinh tế Thành Phố.

+ Vận động phát triển hệ thống nhà trẻ tại các Khu công nghiệp Thành Phố nhằm tạo đời sống yên ổn cho công nhân đồng thời duy trì nguồn lao động cho doanh nghiệp - Đây một biện pháp nuôi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành Phố.

+ Giám sát quản dịch vụ công, minh bạch trong các lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa thể dục thể thao; tránh tình trạng nhập nhằng công tư, bất lợi cho người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

- Chương trình “Thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính nơi công sở: thân thiện - khoa học hiệu quả” nhằm tạo ra một môi trường hành chính công  dân chủ đích thực: Gần dân và vì dân, tích cực xây dựng phong cách công chức: Ứng xử thân thiện với nhân dân, có kỹ năng chuyên môn tốt và am tường Luật pháp.

- Chương trình “Vì dân phục vụ”: Đối với con nhân dân nơi đơn vị ứng cử, tôi sẽ chủ động cùng Chính quyền địa phương các ban ngành liên quan quan tâm đến các chương trình xây dựng hạ tầng, bảo đảm vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tạo nhiều hội việc làm cho nhân dân tích cực xóa đói giảm nghèo… góp phần thực hiện dân chủ, công khai, chống tham nhũng, giảm phiền hà, chống quan liêu, tiêu cực.

Một cam kết: được HĐND thành phố phân công nhiệm vụ gì, tôi đều cố gắng làm tròn mọi trách nhiệm được giao; không tham nhũng không bao che tham nhũng; thường xuyên tiếp xúc, tìm hiểu tâm nguyện vọng, lắng nghe, ghi nhận thực hiện những ý kiến xây dựng của nhân dân, mỗi tháng dành một ngày tiếp dân và ít nhất đến làm việc với một đơn vị cơ sở.

Địa chỉ liên hệ của tôi: Số 16 Dương A Khu Dân ADC, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM.

Điện thoại:              0902909610                       Email: hdieu.dbnd@gmail.com


Số lượt người xem: 2711 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày