Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị bầu cử số 1 Thứ Sáu, 18/10/2019, 08:11
Ông Trần Du Lịch  (10/05)
A. TIỂU SỬ TÓM TẮT Ông TRẦN DU LỊCH - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc Hội khóa XII. - Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế, Cử nhân Luật; Cao cấp Lý luận Chính trị, Cao cấp Hành chính. - Đại biểu Quốc hội khóa IX và khóa XII. Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII Bầu cử ...
Ông Hoàng Hữu Phước  (10/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông HOÀNG HỮU PHƯỚC - Tổng Giám đốc Công ty Doanh thương Mỹ Á. - Thạc sĩ kinh doanh quốc tế, Cử nhân Anh văn. Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 1: Quận 1, quận 3, quận 4. Ông HOÀNG HỮU PHƯỚC, sinh ngày 09 tháng 4 năm 1957. Quê quán: Nam Định. Hiện cư ngụ tại số ...
Ông Trương Tấn Sang  (09/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông TRƯƠNG TẤN SANG - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. - Cử nhân Luật, Cao cấp Chính trị. - Đại biểu Quốc hội các khóa IX, X, XI. - Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa IV, V. Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 1: ...
Ông Nguyễn Đăng Trừng  (09/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông NGUYỄN ĐĂNG TRỪNG - Luật sư, Chủ nhiệm kiêm Bí thư Đảng ủy Đảng Đoàn Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh. - Cử nhân Luật. - Đại biểu Quốc hội khóa XII. Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 1: Quận 1, quận 3, quận 4. Ông NGUYỄN ĐĂNG TRỪNG, sinh ngày 22 ...
Ông Phạm Minh Tuấn  (09/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông PHẠM MINH TUẤN - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phần mềm FPT. - Kỹ sư Công nghệ thông tin. Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 1: Quận 1, quận 3, quận 4. Ông PHẠM MINH TUẤN, sinh ngày 11 tháng 9 năm 1974. Quê quán: xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà ...
Xem theo ngày Xem theo ngày