Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị bầu cử số 2 Thứ Sáu, 18/10/2019, 08:09
Bà Phạm Thị Hồng Ánh  (10/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà PHẠM THỊ HỒNG ÁNH - Diễn viên điện ảnh, Hội viên Hội Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hãng phim Xanh. - Cử nhân Biên kịch Điện ảnh. Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 2: Quận 7, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ. Bà PHẠM THỊ ...
Bà Trương Thị Ánh  (10/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà TRƯƠNG THỊ ÁNH - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. - Thạc sĩ Kinh tế Chính trị, Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Chính trị. - Đại biểu Quốc hội khóa XII; Đại biểu HĐND thành phố khóa VI, VII; Đại biểu HĐND quận 1 nhiệm kỳ 1999 - 2004 và 2004 - 2009. Ứng cử viên Đại biểu ...
Ông Ngô Ngọc Bình  (10/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông NGÔ NGỌC BÌNH - Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 7. - Cử nhân Quân sự - Chính trị, Cao cấp Lý luận chính trị. - Đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ I; Hội đồng nhân dân Huyện nhiệm kỳ V. Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội Khóa XIII Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 2: Quận ...
Ông Trương Trọng Nghĩa  (10/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA - Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Luật gia thành phố Hồ Chí Minh. - Thạc sĩ Luật. - Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa IV và khóa VII. Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 2: Quận 7, huyện ...
Ông Lê Kiên Thành  (10/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông LÊ KIÊN THÀNH - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Thái Minh, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IX. - Tiến sĩ, Kỹ sư Hàng không. Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 2: Quận 7, huyện Nhà Bè, huyện Cần ...
Xem theo ngày Xem theo ngày