Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị bầu cử số 3 Thứ Sáu, 18/10/2019, 08:07
Ông Diệp Dũng  (10/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông DIỆP DŨNG - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố. - Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Bác sĩ Y khoa, Cao cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 3: Quận 6, quận Bình Tân. Ông DIỆP DŨNG, sinh ngày 01 tháng 8 ...
Ông Nguyễn Thanh Dương  (10/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông NGUYỄN THANH DƯƠNG - Hàm Vụ trưởng Vụ Kinh tế Nông nghiệp phụ trách chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. - Tiến sĩ Nông nghiệp, đang học Cao cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 3: Quận 6, quận ...
Ông Phạm Văn Gòn  (10/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông PHẠM VĂN GÒN - Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. - Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 3: Quận 6, quận Bình Tân. Ông PHẠM VĂN GÒN, sinh ngày 20 tháng 4 năm 1956. Quê quán: xã Quới ...
Ông Trần Thanh Hải  (10/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông TRẦN THANH HẢI -Thành ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh. -Thạc sĩ Kinh tế Chính trị, Cử nhân Chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 3: Quận 6, quận Bình Tân. Ông TRẦN THANH HẢI, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1963. ...
Ông Huỳnh Thành Lập  (10/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông HUỲNH THÀNH LẬP - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh. - Tiến sĩ Triết học, Cử nhân Luật, Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Chính trị. - Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII; Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa IV, V, VI, VII. Ứng cử viên Đại ...
Xem theo ngày Xem theo ngày