Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị bầu cử số 4 Thứ Sáu, 18/10/2019, 09:28
Ông Huỳnh Thành Đạt  (10/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông HUỲNH THÀNH ĐẠT - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý, Cử nhân Chính trị. - Đại biểu Quốc hội khóa XII. Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 4: Quận 5, quận 10, quận 11 Ông HUỲNH ...
Ông Lê Thanh Hải (Hai Nhựt)  (10/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông LÊ THANH HẢI - Ủy viên Bộ chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh - Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Văn chương, Cao cấp Lý luận chính trị - Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa V, VI, VII Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu ...
Bà Phạm Thị Kim Hồng  (10/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà PHẠM THỊ KIM HỒNG - Phó Giám đốc Trung tâm hiến máu nhân đạo - Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh. - Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 4: Quận 5, quận 10, quận 11. Bà PHẠM THỊ KIM HỒNG, sinh ngày 18 tháng 02 năm 1960. Quê ...
Ông Nguyễn Phước Lộc  (10/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông NGUYỄN PHƯỚC LỘC - Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. - Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Chính trị học - Công tác tư tưởng. - Đại biểu Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 1999 - 2004. Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 4: Quận 5, quận 10, ...
Ông Lâm Thiếu Quân  (10/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông LÂM THIẾU QUÂN - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Tiên Phong. - Thạc sĩ quản lý Công nghệ Thông tin, Cử nhân Kinh tế, Kỹ sư Thủy Lợi. Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 4: Quận 5, quận 10, quận 11. Ông LÂM THIẾU QUÂN, ...
Xem theo ngày Xem theo ngày