Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị bầu cử số 5 Thứ Sáu, 18/10/2019, 09:16
Ông Nguyễn Văn Bé  (10/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông NGUYỄN VĂN BÉ - Thiếu tướng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh. - Cử nhân Khoa học Quân sự, Cao cấp Lý luận chính trị. - Đại biểu Quốc hội khoá XII. Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 5: Quận Tân Bình, quận Tân Phú. Ông NGUYỄN VĂN BÉ, sinh ...
Bà Võ Thị Dung  (10/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà VÕ THỊ DUNG - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. - Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị. - Đại biểu Hội đồng nhân dân Quận Tân Bình khóa VI,VII,VIII. Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa ...
Ông Đỗ Văn Đương  (10/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông ĐỖ VĂN ĐƯƠNG - Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Viện Khoa học kiểm sát - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. - Tiến sĩ Luật, Cao cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 5: Quận Tân Bình, quận Tân Phú. Ông ĐỖ VĂN ĐƯƠNG, ...
Ông Nguyễn Bách Phúc  (10/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông NGUYỄN BÁCH PHÚC - Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý thành phố Hồ Chí Minh (HASCON); Viện trưởng Viện Điện - Điện tử - Tin học thành phố (EEI). - Tiến sĩ Điện - Năng lượng. Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 5: Quận Tân Bình, quận Tân ...
Ông Huỳnh Minh Thiện  (10/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông HUỲNH MINH THIỆN - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh. - Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Anh ngữ. Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 5 : Quận Tân Bình, quận Tân Phú. Ông HUỲNH MINH THIỆN, sinh ngày 27 tháng 12 ...
Xem theo ngày Xem theo ngày