Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị bầu cử số 8 Thứ Sáu, 18/10/2019, 08:43
Ông Bùi Mạnh Hải  (11/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông BÙI MẠNH HẢI - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài. - Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật, Cao cấp Chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 8: Quận 12, quận Gò Vấp. Ông BÙI MẠNH ...
Bà Ung Thị Xuân Hương  (11/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà UNG THỊ XUÂN HƯƠNG - Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. - Thạc sỹ Luật, Cử nhân Chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 8: Quận 12, quận Gò Vấp. Bà UNG THỊ XUÂN HƯƠNG, sinh ngày 04 tháng 6 năm 1964. Quê quán: ...
Bà Phạm Khánh Phong Lan  (11/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà PHẠM KHÁNH PHONG LAN - Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Dược sĩ, Cao cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 8: Quận 12, quận Gò Vấp. Bà PHẠM KHÁNH PHONG LAN, sinh ngày 17 tháng 5 năm 1970. Quê quán: xã ...
Ông Lê Đông Phong  (11/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông LÊ ĐÔNG PHONG - Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh. - Thạc sĩ Luật, Đại học An Ninh, Đại học Kinh tế, Cử nhân ngữ văn Anh, Cao cấp Lý luận chính trị. - Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII. Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm ...
Bà Trần Thị Diệu Thúy  (11/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà TRẦN THỊ DIỆU THÚY - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội - Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. - Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước. Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 8: Quận 12, quận Gò Vấp. Bà TRẦN THỊ DIỆU THÚY, ...
Xem theo ngày Xem theo ngày