Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Đào tạo Thứ Sáu, 18/10/2019, 08:10
Bà NGUYỄN THỊ HẠNH, Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (24/08)
Ngày 29 tháng 5 năm 2015, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng đã ký Quyết định số 157/QĐ-UBND-TC chấp thuận cho bà Nguyễn Thị Hạnh, Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2015./
V/v kết quả thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên cao cấp năm 2014  (21/08)
Ngày 04 tháng 8 năm 2015, Sở Nội vụ có Công văn số 2869/SNV-CCVC về việc kết quả thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên cao cấp năm 2014.
V/v kết quả thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính năm 2014  (21/08)
Ngày 04 tháng 8 năm 2015, Sở Nội vụ có Công văn số 2880/SNV-CVCC ngày 04 tháng 8 năm 2015 về việc kết quả thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính năm 2014.
Về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2015 (Đợt 2)  (14/08)
Ngày 12 tháng 8 năm 2015, Sở Nội vụ có Công văn số 3024/SNV-CCVC về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2015 - Đợt 2 (Chi tiết xem tập tin đính kèm).
Thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2015  (14/08)
Ngày 11 tháng 8 năm 2015, Sở Nội vụ có Công văn số 3002/SNV-CCVC về việc thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2015.(Chi tiết xem tập tin đính kèm)
Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình năm 2015  (12/08)
Thực hiện Kế hoạch số 2409/KH-SNV ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Sở Nội vụ về tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình năm 2015;
Trên cơ sở danh sách đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng của các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ thông báo về việc nhập học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình năm 2015 (Chi tiết xem file đính kèm)./.
Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng năm 2015  (12/08)
Thực hiện Kế hoạch số 2408/KH-SNV ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Sở Nội vụ về tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng năm 2015;
Trên cơ sở danh sách đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng của các cơ quan, đơn vị và chỉ tiêu đào tạo, Sở Nội vụ thông báo về việc nhập học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng năm 2015 (Chi tiết xem file đính kèm)./.
THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI CỦA THÍ SINH DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2015 CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  (30/07)
Căn cứ Điều 19 Quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức, sau khi tổ chức chấm thi phúc khảo theo quy định, Hội đồng Thi tuyển công chức năm 2015 của Thành phố thông báo kết quả điểm phúc khảo bài thi của các thí sinh dự thi tuyển công chức năm 2015 của Thành phố theo danh sách kèm theo.
Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên năm 2015 (Đợt 5)  (28/07)
Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-SNV ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Sở Nội vụ về tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên năm 2015;
Sở Nội vụ thông báo về việc nhập học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên năm 2015 - Đợt 5 (Chi tiết vui lòng xem file đính kèm)./.
Kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ Văn hóa  (14/07)
Ngày 20 tháng 4 năm 2015, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hứa Ngọc Thuận đã ký ban hành Quyết định số 1847/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ Văn hóa, gồm các thành viên sau:

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP