Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Đào tạo Thứ Hai, 17/02/2014, 15:35

Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề cho công chức Tư pháp - Hộ tịch xã theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Kế hoạch triển khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013;
Tiếp theo Kế hoạch số 663/KH-SNV ngày 29 tháng 5 năm 2013 của Sở Nội vụ về tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã của Thành phố năm 2013; Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-SNV ngày 14 tháng 02 năm 2014 về tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề cho công chức Tư pháp - Hộ tịch xã theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.
Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện triển khai cho công chức các xã đăng ký tham dự theo nội dung Kế hoạch (chi tiết xem Kế hoạch và Biểu mẫu đăng ký đính kèm)./.

Số lượt người xem: 777 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP