Bỏ qua nội dung chính

Ngày 13 tháng 4 năm 2018, Sở Nội vụ có Công văn số 1313/SNV-CCVC gửi các Sở, ban, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện để lập danh sách đăng ký tham dự kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2018. Xem nội dung chi tiết trong Công văn đính kèm

Căn cứ Quyết định số 6252/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020;Căn cứ Quyết định số 6220/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018;Sở Nội vụ đề nghị các Sở - ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện rà soát, lập danh sách cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2018 theo biểu mẫu đính kèm, gửi về Sở Nội vụ chậm nhất là ngày 27 tháng 4 năm 2018 (chi tiết xem file đính kèm)

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2009 về chính sách đặc thù cho ngành y tế, giáo dục trên địa bàn huyện Cần Giờ. Căn cứ Điểm b, Khoản 1, Điều 13 Quyết ...

Ngày 26 tháng 3 năm 2018, Sở Nội vụ tổ chức hội thi "Bí thư chi bộ giỏi" lần 2.

Ngày 20 tháng 3 năm 2018, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp và làm việc với Đoàn Sở Nội vụ Thủ đô Viêng Chăn - Lào (từ ngày 20/3 - 23/3/2018). - Tìm hiểu về việc quản lý cán bộ, công chức; cơ chế một cửa; tôn giáo; thi đua - khen thưởng; văn thư lưu trữ tại Thành phố Hồ Chí Minh - Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, ...

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Quyết định số 225/QĐ-TTG của Thủ tướng chính phủ và Chương trình hành động số 18-Ctr/TU của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, Ngày 15, 16 tháng 3 năm 2018, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kỳ họp thứ bảy (kỳ họp bất thường) chuyên đề Cải cách hành chính: ...

Thực hiện Công văn số 829/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên phổ thông công lập. Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức, nhu cầu sử dụng và năng lực của viên chức lập danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên phổ thông công lập từ hạng II lên hạng I

Ngày 14/3/2018, Giám đốc Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 1225/QĐ-SNV về cử công chức tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên năm 2018, theo đó, 91 công chức có tên trong danh sách kèm theo Quyết định dự lễ khai giảng và nhập học vào lúc 07 giờ 30 ngày 20/3/2018 tại Văn phòng đại diện Thanh tra Chính phủ, tại Thành phố Hồ Chí Minh, số 496, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh(chi tiết xem file đính kèm)

DANH MỤC

Chuyển Công ty TNHH một thành viên Cây trồng Thành phố 100% vốn nhà nước là công ty thành viên trực thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH một thành viên về làm doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 09 tháng 5 năm 2018, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã ký ban hành Quyết định số 1902/QĐ-UBND về việc Chuyển Công ty TNHH một thành viên Cây trồng Thành phố 100% vốn nhà nước là công ty thành viên trực thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH một thành viên về làm doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
■  Ông Nguyễn Hoàng Anh được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên  (15/05)
■  Ông PHẠM CÔNG NGHĨA, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (15/05)
■  Ông LÊ ĐÔNG TRIỀU, Phó Trưởng ban Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.  (15/05)
■  Ông DƯƠNG MINH QUANG, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (15/05)
■  Ông VÕ VĂN LONG, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (15/05)
Sở Nội vụ ban hành văn bản đề nghị Sở - ngành, quận - huyện đẩy mạnh triển khai thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố
Nhằm tăng cường hiệu quả của công tác triển khai thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố như: Quyết định ban hành Kế hoạch bổ sung Chương trình cải cách hành chính của thành phố đến năm 2020 theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng ...
■  Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện  (24/07)
■  Ủy ban nhân dân Quận 3 rút ngắn thời gian giải quyết đối với 19 thủ tục hành chính  (01/06)
■  Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về công tác cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức về dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố  (23/03)
■  Công bố Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2017 của các sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (02/03)
■  Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018  (05/02)
 
Ngày hành động vì công sở an toàn, văn minh và sạch đẹp 11-10-2014
Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Khối Dân Chính Đảng Thành phố về tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 32 năm ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố (15/10/1982-15/10/2014), Đoàn Sở Nội vụ đã thực hiện "Ngày hành động vì công sở, nhà máy, xí nghiệp an toàn, văn minh, sạch đẹp"
■  Công trình thanh niên Đoàn Sở năm 2014  (16/10)
■  Lễ trưởng thành đoàn cho đoàn viên thuộc Đoàn Sở Nội vụ  (15/10)
■  Tổ chức hoạt động kỷ niệm 84 năm công tác dân vận và 58 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam  (15/10)
■  Tổ chức kỳ nghỉ hồng năm 2014  (15/10)
■  Tổ chức chuyến hành trình về nguồn và sinh hoạt dã ngoại  (24/07)
 
Tiếp và làm việc với Đoàn Sở Nội vụ Thủ đô Viêng Chăn - Lào
Ngày 20 tháng 3 năm 2018, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp và làm việc với Đoàn Sở Nội vụ Thủ đô Viêng Chăn - Lào (từ ngày 20/3 - 23/3/2018). - Tìm hiểu về việc quản lý cán bộ, công chức; cơ chế một cửa; tôn giáo; thi đua - khen thưởng; văn thư lưu trữ tại Thành phố Hồ Chí Minh - Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, ...
■  Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ  (10/03)
■  Lễ Khởi công Xây dựng Trung tâm Lưu trữ Thành phố  (31/08)
■  Ông HUỲNH CÔNG HÙNG được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ  (27/06)
■  Ông ĐỖ VĂN ĐẠO, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thôi kiêm nhiệm Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ  (27/06)
■  Ông LÊ NGUYỄN MINH QUANG được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý đường sắt đô thị Thành phố  (27/06)
SỐ LƯỢT TRUY CẬP