Bỏ qua nội dung chính

Ngày 25 tháng 4 năm 2017, Sở Nội vụ phát hành Công văn số 1594/SNV-CCVC thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2016./. (Nội dung chi tiết xem tập tin đính kèm)

Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính thông báo triệu tập viên chức đủ điều kiện tham dự kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 809/KH-SNV ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Sở Nội vụ về tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về Hội nhập quốc tế năm 2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức Hội nhập Quốc tế (Chi tiết xem file đính kèm)./.

Thông báo kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế (từ hạng IV lên hạng III) năm 2016

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 6756/UBND-VX ngày 24 tháng 11 năm 2016 về xây dựng Quy định về chính sách thu hút, tuyển dụng và phát triển sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Quy định); Sở Nội vụ trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đến tham dự Hội nghị chuyên đề góp ý Dự thảo lần 2 Quy định nêu trên. Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, hoàn chỉnh Bảng dự kiến nhu cầu tuyển dụng (file Excel đính kèm) và in tài liệu kèm theo để tham khảo và sử dụng trong Hội nghị./.

Ngày 17 tháng 3 năm 2017, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2016 ban hành Thông báo số 1018/TB-HĐTTCC về kết quả phúc khảo bài thi của thí sinh dự thi tuyển công chức năm 2016 của Thành phố (chi tiết xem văn bản đính kèm).

Ngày 17 tháng 3 năm 2017, Hội đồng thi thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành y tế năm 2016 ban hành Thông báo số 1019/TB-HĐTTHCDNNVC về kết quả phúc khảo bài thi của thí sinh dự thi Kỳ thi thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành y tế (từ hạng IV lên hạng III) năm 2016 (chi tiết xem văn bản đính kèm).

Căn cứ Quyết định số 6252/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020; Nhằm chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành và đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tính khả thi cao, Sở Nội vụ đã có Công văn số 992/SNV-CCVC ngày 16 tháng 3 năm 2017 đề nghị các cơ quan, đơn vị góp ý bằng văn bản cho dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình nhánh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị Thành phố giai đoạn 2016 - 2020. Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị xem xét, góp ý bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ trước ngày 24 tháng 3 năm 2017. (kèm file Công văn số 992/SNV-CCVC và dự thảo)./.

DANH MỤC

Kế hoạch Kiểm tra đột xuất hoạt động công vụ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017
Ngày 15 tháng 3 năm 2017, Ủy ban nhân dân Thành phố đã Ban hành Kế hoạch Kiểm tra đột xuất hoạt động công vụ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017. Mục đích: Tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan hành chính nhà nước; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong ...
■  Cấp phát cẩm nang cải cách hành chính tập 3 phục vụ công tác tuyên truyền Cải cách hành chính thành phố  (06/03)
■  Thay đổi, bổ sung nhân sự Ban Thư ký và Tổ Giúp việc Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố năm 2016 và những năm tiếp theo  (21/02)
■  Thành lập Tổ Thường trực rà soát danh sách doanh nghiệp năm 2017 Thành phố Hồ Chí Minh  (21/02)
■  Thực hiện chế độ đối với người lao động  (20/02)
■  Thành lập Hội đồng Cung cấp khu vực phòng thủ Thành phố Hồ Chí Minh  (20/02)
 
Ngày hành động vì công sở an toàn, văn minh và sạch đẹp 11-10-2014
Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Khối Dân Chính Đảng Thành phố về tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 32 năm ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố (15/10/1982-15/10/2014), Đoàn Sở Nội vụ đã thực hiện "Ngày hành động vì công sở, nhà máy, xí nghiệp an toàn, văn minh, sạch đẹp"
■  Công trình thanh niên Đoàn Sở năm 2014  (16/10)
■  Lễ trưởng thành đoàn cho đoàn viên thuộc Đoàn Sở Nội vụ  (15/10)
■  Tổ chức hoạt động kỷ niệm 84 năm công tác dân vận và 58 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam  (15/10)
■  Tổ chức kỳ nghỉ hồng năm 2014  (15/10)
■  Tổ chức chuyến hành trình về nguồn và sinh hoạt dã ngoại  (24/07)
 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP