Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Phòng cải cách hành chính Thứ Sáu, 18/01/2019, 07:52
Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi tiếp phái đoàn Bộ Hành chính và cải cách quan liêu nước Cộng hòa Indonesia  (05/12)
Ngày 29 tháng 11 năm 2018, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi tiếp phái đoàn Bộ Hành chính và cải cách quan liêu nước Cộng hòa Indonesia để trao đổi, thảo luận về công tác cải cách hành chính. Phái đoàn do ông Aria Samson, Trưởng phòng điều phối hoạch định chính sách và đánh giá dịch vụ công dẫn đầu; ...
LỄ CÔNG BỐ THI ĐUA CAO ĐIỂM  (05/11)
Thực hiện Kế hoạch số 4776/KH-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phát động đợt thi đua cao điểm năm đón chào năm mới 2019, kỉ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018), ngày 03 tháng 11 năm 2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân Thành phố đã diễn ra buổi Lễ Công bố đăng kí thi đua cao ...
Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4  (05/11)
Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quyết định 4910/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong năm 2018 - 2019 trên địa bàn thành phố, theo đó: Phụ lục 1. Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của sở, ban, ngành. Phụ lục 2. Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Ủy ...
Các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm từ tháng 10/2018 đến cuối tháng 01/2019 Ủy ban nhân dân Thành phố  (01/11)
Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 01 tháng 11 năm 2018 có bài viết “Nhập cuộc tháo gỡ phiền hà gây khó người dân”, tác giả: Kiều Phong, Mạnh Hòa. Theo bài báo, thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Thành phố Nguyễn Thiện Nhân (tại Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 18) về đẩy mạnh giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính từ nay đến cuối tháng ...
Thành phố Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua cao điểm về cải cách hành chính  (26/10)
Ngày 23 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 4776/KH-UBND phát động đợt thi đua cao điểm đón chào năm mới 2019, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019). Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phát động đợt thi đua cao điểm từ tháng 10 năm 2018 đến cuối tháng 01 năm ...
Kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính tại Quận 3  (26/10)
Ngày 25 tháng 10 năm 2018, Đoàn kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trần Vĩnh Tuyến làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại Ủy ban nhân dân Quận 3, Theo báo cáo của UBND Quận 3, trong 9 tháng năm 2018 Quận 3 đã hoàn thành 22/54 ...
Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018  (15/10)
Nhằm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018, phản ánh thực chất, khách quan kết quả cải cách hành chính của các sở, ban - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện trên địa bàn Thành phố, ngày 28 tháng 9 năm 2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch số 4416/KH-UBND về triển khai đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban ...
Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt danh mục báo cáo định kỳ thực hiện trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố  (15/10)
Ngày 09 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4444/QĐ-UBND về Phê duyệt danh mục báo cáo định kỳ thực hiện trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố. Căn cứ danh mục này, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm rà soát và xây dựng phương án đơn giản ...
Sở Nội vụ ban hành văn bản đề nghị Sở - ngành, quận - huyện đẩy mạnh triển khai thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố  (24/07)
Nhằm tăng cường hiệu quả của công tác triển khai thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố như: Quyết định ban hành Kế hoạch bổ sung Chương trình cải cách hành chính của thành phố đến năm 2020 theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng ...
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện  (24/07)
Ngày 20 tháng 7 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 3004/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm kịp thời triển khai Quyết định trên đến các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, cũng ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP