Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Phòng cải cách hành chính Thứ Sáu, 26/10/2018, 14:30

Thành phố Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua cao điểm về cải cách hành chính

Ngày 23 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 4776/KH-UBND phát động đợt thi đua cao điểm đón chào năm mới 2019, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019). Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phát động đợt thi đua cao điểm từ tháng 10 năm 2018 đến cuối tháng 01 năm 2019 tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ với chủ đề: “Mỗi đơn vị quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, mỗi tổ chức chính trị - xã hội, mỗi tổ chức Đảng có một giải pháp thiết thực, một sáng kiến cải cách hành chính giảm phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp” góp phần tạo bước đột phá trong năm cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội trong năm 2019
Các nội dung phải đăng ký thi đua 03 tháng (trước ngày 31 tháng 10 năm 2018) và các giải pháp cải cách hành chính cần hướng tới giải quyết các vấn đề còn bức xúc trong chương trình cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân các cấp, các sở, ban, ngành, như:
1.Tại mỗi đơn vị, mỗi cấp cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp tổ chức trao đổi, lựa chọn các giải pháp hành chính thiết thực, sáng tạo có tác dụng giảm phiền hà, tăng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Ủy ban nhân dân các cấp và các sở, ban, ngành và đơn vị trực thuộc, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận-huyện đăng ký và công bố đẩy mạnh thực hiện chính phủ điện tử; gia tăng các dịch vụ công trực tuyến nhất là dịch vụ cấp độ 3 và 4, mở rộng dịch vụ một cửa liên thông đa ngành; rà soát, đơn giản hóa, chuẩn hóa, công khai các thủ tục hành chính, cụ thể hóa quy trình thực hiện ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thủ trưởng sở, ban, ngành; thực hiện ghi nhận chính xác tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; thực hiện hiệu quả để tăng thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; sắp xếp lại cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị nâng cao năng suất lao động của cơ quan hành chính hành nhà nước.
 2. Các sở, ban, ngành thành phố cần đăng ký triển khai quyết liệt các nhiệm vụ cải cách hành chính sau:
2.1. Triển khai quyết liệt Chính phủ điện tử gắn với thực hiện thành công 04 trụ cột của đô thị thông minh.
2.2. Triển khai quy trình rút gọn trong bồi thường, tái định cư, bàn giao đất khi triển khai các dự án để giảm thời gian chuẩn bị dự án.
2.3. Đánh giá chính xác sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.
2.4. Triển khai chuyên đề đấu thầu chọn nhà đầu tư; chuyên đề chống thất thu trong đấu giá quyền sử dụng đất và chống chuyển nhượng dự án.
3. Đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị xã hội triển khai các giải pháp góp ý, phản biện, giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình.
4. Đề nghị các tổ chức đảng thực hiện đợt thi đua cao điểm theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy.
5. Các đơn vị chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và tổ chức đảng các cấp đồng loạt đăng ký, công bố các mục tiêu, giải pháp thi đua của đơn vị mình trước ngày 31 tháng 10 năm 2018, tạo khí thế thi đua sôi nổi toàn thành phố từ nay đến hết tháng 01 năm 2019; tiến hành tổng kết đợt thi đua, rút ra các bài học để triển khai cải cách hành chính quyết liệt, có tính đột phá năm 2019. Các cơ quan truyền thông bám sát việc triển khai thi đua tại các đơn vị, các cấp, các ngành, kịp thời giới thiệu nhân rộng các điển hình cải cách hành chính đạt hiệu quả cao, hình thành phong trào thi đua, học tập điển hình của các cấp chính quyền.

Đính kèm kế hoạch


Số lượt người xem: 269 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP