Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Phòng cải cách hành chính Thứ Năm, 21/03/2013, 13:55

Khẩn trương báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện 6 chương trình đột phá theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX

Ngày 19 tháng 3 năm 2013, Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản số 1308/UBND-THKH về khẩn trương báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện 6 chương trình đột phá theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, theo đó:
 
Ngày 28 tháng 9 năm 2012, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành công văn số 4960/UBND-THKH về chuẩn bị sơ kết 2 năm thực hiện  6 chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, trong đó đã chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc thành phố báo cáo sơ kết việc thực hiện 6 chương trình đột phá trong năm 2012, sơ kết 2 năm và xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2013. Sau đó, gửi về các Sở, ngành là cơ quan thường trực để tổng hợp, chuẩn bị báo cáo việc thực hiện năm 2012, sơ kết 2 năm và kế hoạch năm 2013 thực hiện của từng chương trình đột phá, trình Ủy ban nhân dân thành phố trong tháng 11 năm 2012. Nhưng đến nay, chỉ có Sở Nội vụ (cơ quan thường trực của Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị) đã hoàn tất báo cáo theo quy định; các Sở, ngành khác chưa gửi báo cáo theo đúng thời gian quy định.
 
Để khẩn trương tổ chức sơ kết 2 năm việc thực hiện 6 Chương trình đột phá theo đúng quy định, một lần nữa Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc thành phố gửi báo cáo sơ kết việc thực hiện 6 Chương trình đột phá trong năm 2012, sơ kết 2 năm và kế hoạch thực hiện năm 2013 về các Sở, ngành là cơ quan thường trực để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 31 tháng 3 năm 2013.
 

Số lượt người xem: 1082 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP