Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Phòng công chức, viên chức Thứ Tư, 24/04/2019, 05:27
Hướng dẫn thời gian tập sự và xếp lương đối với công chức chuyên ngành văn thư  (19/04)
Ngày 10 tháng 4 năm 2019, Bộ Nội vụ có Công văn số 1601/BNV-TCCB phúc đáp về hướng dẫn thời gian tập sự và xếp lương đối với công chức chuyên ngành văn thư.
Hiện nay, Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn xếp lương đối với công chức chuyên ngành văn thư và đang lấy ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương, địa phương. Dự kiến ban hành Thông tư vào cuối quý II năm 2019. (Chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm)
[KHẨN] Báo cáo tình hình thực hiện chính sách cán bộ người dân tộc thiểu số  (18/04)
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố về báo cáo tình hình thực hiện chính sách cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) do Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố truyền đạt tại Công văn số 3125/VP-NCPC ngày 11/4/2019; Theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Công văn số 303/UBDT-TCCB ngày 29/3/2019 về báo cáo tình hình thực hiện ...
Lập danh sách cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019  (16/04)
Thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong Chương trình hành động số 19-CtrHĐ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020,
Sở Nội vụ có Công văn số 1279/SNV-CCVC ngày 09 tháng 4 năm 2019 đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát và lập danh sách cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019. (Chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm)
Chương trình tài liệu bồi dưỡng công chức  (16/04)
Ngày 29/3/2019, Bộ Nội vụ có Văn bản số 1379/BNV-ĐT Thông báo việc hoàn chỉnh việc cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa và biên soạn các chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, bao gồm: Cán sự, chuyên viên và chuyên viên chính.
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê  (16/04)
Ngày 03 tháng 4 năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 23/TB-BKHĐT về việc tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê. (chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm)
Về bổ nhiệm ngạch, chức danh nghề nghiệp đối với công chức, viên chức  (08/04)
Ngày 29 tháng 3 năm 2019, Bộ Nội vụ có Công văn số 1383/BNV-CCVC v/v Về bổ nhiệm ngạch, chức danh nghề nghiệp đối với công chức, viên chức, theo đó, đối với trường hợp công chức, viên chức có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp (gọi tắt chứng chỉ) trước khi Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng can bộ, công chức, viên chức có hiệu lực thì đươc sử dung chứng chỉ cao hơn để thay thế chứng chỉ thấp hơn trong việc bổ nhiệm ngạch, CDNN (chi tiết xem file đính kèm)
V/v chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020  (29/03)
Ngày 11 tháng 3 năm 2019, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 1044/BNV-TL V/v chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 (thay thế công văn số 3682/BNV-TL ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Bộ Nội vụ). Sở Nội vụ thông tin đến các cơ quan, đơn vị được biết và triển khai thực hiện (chi tiết xem file đính kèm)./.
GÓP Ý DỰ THẢO QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC VÀ NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG ĐẶC BIỆT  (18/03)
Ngày 07 tháng 12 năm 2018, Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND về mức thu nhập của chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực Thành phố có nhu cầu thu hút giai đoạn 2018 - 2022 (thay thế Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố về mức thu nhập của chuyên gia, nhà khoa học đối với lĩnh vực Thành phố có nhu cầu thu hút giai đoạn 2018 - 2022).
Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu trong giai đoạn 2019 - 2022. Đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương góp ý nội dung dự thảo Quy định nêu trên (chi tiết xem văn bản và dự thảo đính kèm)./.
Thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ phục vụ xây dựng chương trình học tập quốc gia về ngoại ngữ  (21/02)
Thực hiện Công văn số 563/BNV-ĐT ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ có Công văn số 596/SNV-CCVC ngày 20 tháng 02 năm 2019 đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố phối hợp, thực hiện thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ phục vụ xây dựng chương trình học tập quốc gia về ngoại ngữ. (chi tiết vui lòng xem các văn bản và biểu mẫu đính kèm)
Thi nâng ngạch công chức và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2018 - 2019  (21/02)
Căn cứ Công văn số 6361/BNV-CCVC ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức năm 2018, Sở Nội vụ có Công văn số 329/SNV-CCVC ngày 24 tháng 01 năm 2019 đề nghị các sở, ban, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện lập danh sách đăng ký tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức và thi thăng hạng viên chức. (chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP