Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Phòng công chức, viên chức Thứ Năm, 05/04/2018, 13:45

Góp ý điều chỉnh Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2009 về chính sách đặc thù cho ngành y tế, giáo dục trên địa bàn huyện Cần Giờ

 

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2009 về chính sách đặc thù cho ngành y tế, giáo dục trên địa bàn huyện Cần Giờ.
Căn cứ Điểm b, Khoản 1, Điều 13 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Nội vụ đăng tải toàn văn hồ sơ đề nghị điều chỉnh Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chính sách đặc thù cho ngành y tế, giáo dục trên địa bàn huyện Cần Giờ trên cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ trong thời hạn ít nhất là 30 ngày kể từ ngày 05 tháng 4 năm 2018 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến (đính kèm).
Rất mong nhận được ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân./. 
 

Tờ trình

Dự thảo Nghị quyết

Dự thảo Quyết định


Số lượt người xem: 669 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP