Bỏ qua nội dung chính
Phòng Tổ chức phi chính phủ và Công tác thanh niên Thứ Ba, 07/05/2013, 10:50

kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2011-2015

Ngày 24 tháng 4 năm 2013, Ông Hứa Ngọc Thuận-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã ký ban hành Kế hoạch số 1939/KH-UBND về thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2011-2015.

 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Xây dựng thế hệ thanh niên thành phố giàu lòng yêu nước, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng sống và ý chí vươn lên, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thành phố.

2. Xây dựng và ban hành cơ chế chính sách đảm bảo cho thanh niên thực hiện quyền và nghĩa vụ trong học tập, nghiên cứu khoa học, việc làm, vui chơi giải trí và trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống và pháp luật cho thanh niên;

4. Từng bước phát huy vai trò tích cực của thanh niên trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2011 – 2015 một cách thiết thực, có hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Hàng năm, 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, thanh niên học sinh và sinh viên; 70% thanh niên nông thôn, đô thị và công nhân được học Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên, về tình hình, nhiệm vụ cách mạng của đất nước và thành phố; 100% thanh niên học sinh, sinh viên được học tập chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản; được phổ biến, học tập các Nghị quyết của Thành ủy liên quan đến thanh niên.

Phấn đấu đến năm 2015 đạt 70% bí thư chi đoàn có trình độ sơ cấp lý luận chính trị, 80% cán bộ đoàn cấp phường xã, thị trấn có trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên và 60% từ cấp quận - huyện và tương đương trở lên có trình độ Cao cấp chính trị.

2. Mỗi năm giải quyết việc làm cho ít nhất 100.000 thanh niên, trên 80% thanh niên được tư vấn về nghề nghiệp và việc làm. Giảm thiểu tỉ lệ thất nghiệp trong thanh niên xuống dưới 4%.

3. Đảm bảo 100% thanh niên trước khi đi lao động ở nước ngoài được học tập phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và các văn bản pháp lý có liên quan về quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động.

4. Phấn đấu đến năm 2015, ít nhất có 80% thanh niên được trang bị kỹ năng sống, kiến thức bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình và bồi dưỡng kỹ năng làm cha, mẹ cho thanh niên đến tuổi kết hôn.

5. Đến năm 2015, có 70% thanh niên đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương, 100% thanh niên học sinh được giáo dục hướng nghiệp, trên 90% thanh niên trong lực lượng lao động được đào tạo các trình độ phù hợp với việc làm. Tỷ lệ lao động trẻ qua đào tạo làm việc trong các lĩnh vực công nghệ, dịch vụ trình độ cao và các ngành công nghiệp, dịch vụ trọng điểm của thành phố (điện tử - công nghệ thông tin, cơ khí tự động, hóa chất, chế biến thực phẩm, tài chính - tín dụng - ngân hàng, du lịch - khách sạn - nhà hàng,
y tế, giáo dục, văn hóa xã hội) đạt 100%.

6. Hàng năm, bồi dưỡng nâng cao năng lực về quản lý nhà nước, kỹ năng công tác cho ít nhất 60% cán bộ, công chức trẻ (nhất là đội ngũ cán bộ trẻ cấp xã, phường, thị trấn).

7. Hàng năm tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho 90% thanh niên thành phố và thanh niên lao động ở các khu công nghiệp và khu chế xuất.

8. Đến năm 2015, 100% học sinh trung học phổ thông đạt trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu của Đề án “Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2020”.

9. Đảm bảo 100% thanh niên trong độ tuổi được phổ biến và thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự; 100% thanh niên lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên thực hiện tốt chương trình huấn luyện, tích cực tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; 100% thanh niên học sinh, sinh viên được học tập chương trình giáo dục quốc phòng trong nhà trường.

10. Nâng cao tỷ lệ thanh niên thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao và rèn luyện thân thể. Phấn đấu đến năm 2015, tỷ lệ thanh niên thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao đạt 90%; chiều cao trung bình nam, nữ thanh niên tăng thêm từ 3 – 5 cm.
 
Theo đó, các cơ quan, đơn v có liên quan: S Ni v, Thành Đoàn TNCS H Chí Minh, S Giáo dc và Đào to, S Lao đng-Thương binh và Xã hi, S Văn hóa, Th thao và Du lch, S Y tế, S Thông tin và Truyn thông, S Tư pháp, S Kế hoch và Đu tư, S tài chính, S Khoa hc và Công ngh, Văn phòng y ban nhân dân thành ph, B Tư lnh thành, Đài truyn hình, đài tiếng nói nhân dân thành ph, y ban nhân dân các qun-huyn thc hin nhim v c th theo s phân công ca y ban nhân dân thành ph và đnh kỳ 6 tháng (trước ngày 15/5), năm (trước ngày 15/11) Th trưởng các s, ban ngành, Ch tch y ban nhân dân các qun-huyn báo cáo tình hình thc hin kế hoch 5 năm (2011-2015) thc hin Chương trình phát trin thanh niên ca cơ quan, đơn v thông qua S Ni v đ tng hợp báo cáo cho y ban nhân dân thành ph.

Số lượt người xem: 3925 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày