Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thứ Sáu, 25/03/2011, 08:45

Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

       Để bổ sung thêm nguồn tài liệu tham khảo cho việc xây dựng và ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức, Chi cục Văn thư - Lưu trữ giới thiệu Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước được Cục trưởng ký ban hành tại Quyết định số 281/QĐ-VTLTNN ngày 13 tháng 12 năm 2010: Về đối tượng điều chỉnh của Quy chế này được áp dụng đối với các đơn vị, tổ chức thuộc Cục. Riêng các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục căn cứ quy chế này ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ tại đơn vị mình.

       Tuy nhiên, do Quy chế này được ban hành trước thời điểm ban hành Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, khi tham khảo cần đối chiếu và điều chỉnh những nội dung về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản đã được sửa đổi theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV./.

(Nguồn: Theo archives.com.vn)

Quyết định số 281/QĐ-VTLTNN

Mẫu văn bản

Phụ lục I

Phụ lục II

Phục lục III

Phụ lục V

    


Số lượt người xem: 5104 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP