Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thứ Năm, 12/08/2010, 11:15

Về quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu

Ngày 04 tháng 8 năm 2010, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước-Bộ Nội vụ ban hành Quy định số 163/QĐ-VTLTNN về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức. Theo đó, tại khoản 2, Điều 1 quy định đối tượng áp dụng: "Quy định này được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị vũ trang nhân dân".
 
Mặt khác, tại khoản 2, 3 Điều 5 quy định việc sử dụng Bảng thời hạn bảo quản tài liệu phổ biến:
"2. Bảng thời hạn bảo quản tài liệu phổ biến được dùng làm căn cứ xây dựng Bảng thời hạn bảo quản tài liệu chuyên ngành. Các cơ quan, tổ chức quản lý ngành ở Trung ương căn cứ vào Quy định này để cụ thể hóa đầy đủ các nhóm hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành và quy định thời hạn bảo quản cho các nhóm hồ sơ, tài liệu tương ứng.
3. Trường hợp trong thực tế có những hồ sơ, tài liệu chưa được quy định tại Bảng thời hạn bảo quản tài liệu phổ biến thì cơ quan, tổ chức có thể vận dụng các mức thời hạn bảo quản của các nhóm hồ sơ, tài liệu tương ứng trong Bảng thời hạn bảo quản tài liệu phổ biến để xác định."
 
Nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo quản, khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ, căn cứ nội dung Quy định nêu trên, Sở Nội vụ thành phố đã có Công văn số 1164/SNV-QLVTLT ngày 12 tháng 8 năm 2010, đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện việc bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức theo thời hạn quy định.
 
Nội dung chi tiết Quy định số 163/QĐ-VTLTNN, các cơ quan, đơn vị truy cập và tải thông tin để tham khảo và áp dụng tại file kèm dưới đây hoặc website của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (http://www.luutruvn.gov.vn; http://www.archives.gov.vn) hoặc mục văn bản quản lý nhà nước của Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ TP (http://www.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn)../
 

 


Số lượt người xem: 3289 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP