Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thứ Năm, 09/12/2010, 14:10

Về báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ năm 2010

       Thực hiện Công văn số 1022/VTLTNN-TTTH ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước - Bộ Nội vụ về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê văn thư - lưu trữ năm 2010, ngày 07 tháng 12 năm 2010, Sở Nội vụ phát hành Công văn số 1735/SNV-CCVTLT gửi các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các Tổng Công ty thuộc thành phố, Ủy ban nhân dân các quận huyện thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện báo cáo đầy đủ số liệu của các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, số liệu tổng hợp phản ánh đúng thực tế, đảm bảo chất lượng báo cáo theo quy định.

      Trước đó, ngày 30 tháng 8 năm 2010, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1258/SNV-QLVTLT đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ năm 2010 và thời gian gửi báo cáo này trước ngày 18 tháng 12 năm 2010./.


Số lượt người xem: 2032 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP