Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thứ Sáu, 25/03/2011, 08:15

Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước xây dựng báo cáo 10 năm thi hành Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia

     Để chuẩn bị tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia (2001 - 2010) nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Pháp lệnh, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác trong thời gian tới và có cơ sở bổ sung, hoàn thiện dự thảo Luật Lưu trữ trình Quốc hội, ngày 09 tháng 3 năm 2011, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phát hành Công văn số 124/VTLTNN-NVTW về việc báo cáo 10 thi hành Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia.

    Theo đó, Cục đã đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Viện Kiểm sát nhân dân tối cáo; Tòa án nhân dân tối cao; các tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty 91; các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ quốc gia báo cáo tình hình tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh theo đề cương./. 

(Nguồn: theo archives.gov.vn) 


Số lượt người xem: 2143 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP