Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thứ Hai, 22/08/2011, 12:30

Về hướng dẫn Thang điểm thi đua công tác quản lý và hoạt động văn thư, lưu trữ

Thực hiện Thông tư số 02/2010/TT-BNV ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức Văn thư, Lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp, Sở Nội vụ phát hành Công văn số 1194/SNV-CCVTLT ngày 16 tháng 8 năm 2011 v/v hướng dẫn Thang điểm thi đua công tác quản lý và hoạt động văn thư, lưu trữ đối với cơ quan, tổ chức tại Thành phố; phát hành kèm theo Công văn này là Phụ lục Thang điểm thi đua.

Cũng tại Công văn này, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo đề xuất khen thưởng công tác văn thư, lưu trữ hàng năm theo hướng dẫn tại Văn bản số 716/HD-SNV ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Sở Nội vụ về hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng. Thang điểm thi đua này được thực hiện kể từ năm 2011./.

Công văn số 1194/SNV-CCVTLT

Phụ lục Thang điểm thi đua

 


Số lượt người xem: 1143 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP