Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thứ Hai, 24/09/2012, 09:50

Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh hướng dẫn thực hiện phụ cấp độc hại đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lưu trữ

Ngày 17 tháng 9 năm 2012, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành Công văn số 1788/UBND-NV về chế độ phụ cấp độc hại, bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ công chức, viên chức làm công tác lưu trữ. Theo đó, UBND quận hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về đối tượng được áp dụng gồm: có tổ chức bố trí và hoạt động kho lưu trữ, có phân công bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lưu trữ (kể cả kiêm nhiệm); cán bộ, công chức, viên chức, những người trong thời gian tập sự, thử việc thuộc biên chế trả lương của cơ quan và đơn vị sự nghiệp trực tiếp làm việc trong các kho lưu trữ thuộc cơ quan và các đơn vị sự nghiệp.

Về mức phụ cấp thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn 2939/BNV-TL ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Công văn số 1416/SNV-QLVTLT ngày 10 tháng 11 năm 2009 của Sở Nội vụ về chế độ phụ cấp độc hại, bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lưu trữ.

Về nguồn kinh phí để chi trả cho cán bộ, công chức, viên chức được áp dụng như sau:

Các đối tượng thuộc cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ thì phụ cấp độc hại, nguy hiểm do ngân sách nhà nước chi trả theo phân cấp ngân sách.

Các đối tượng thuộc đơn vị thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính thì phụ cấp độc hại do cơ quan, đơn vị tự chi trả từ nguồn kinh phí quản lý hành chính.

Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh giao Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định danh sách các cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các phường thuộc đối tượng nêu trên để triển khai thực hiện./.

N.T.T.Nhàn - PQLVTLT

 

 

 


Số lượt người xem: 1355 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP