Bỏ qua nội dung chính
  
Xem: 
Chỉnh sửa
Thư mời góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
SONOIVU\snv.nthle25/05/2012 2:30 CH0 Đã Duyệt
Thư mời họp về triển khai hướng dẫn chuyển xếp lương mới đối với cán bộ phường, xã, thị trấn theo Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CPDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
SONOIVU\snv.tlphuoc29/06/2010 7:40 SA0 Đã Duyệt
Họp trao đổi xung quanh việc thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ - CP; Nghị định số 46/2010/NĐ - CP và các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
SONOIVU\snv.nvday21/06/2010 3:00 CH0 Đã Duyệt
Họp trao đổi xung quanh việc thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ - CP; Nghị định số 46/2010/NĐ - CP và các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
SONOIVU\snv.nvday21/06/2010 3:00 CH0 Đang chờ
Họp trao đổi về tiêu chí giao biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
SONOIVU\snv.htmlinh14/06/2010 3:20 CH0 Đã Duyệt
Góp ý dự thảo Thông tư Hướng dẫn Nghị định số 24/2010/NĐ-CPDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
SONOIVU\snv.pttphuong27/05/2010 10:25 SA0 Đã Duyệt

Bài đăng

Modify settings and columns
Sử dụng danh sách Bài đăng cho các bài đăng trong blog này.