Bỏ qua nội dung chính
  
Xem: 
Chỉnh sửa
Ông TRẦN TRỌNG TUẤN, Giám đốc Sở Xây dựng được điều động đến nhận công tác tại Thành ủy Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach13/05/2019 9:15 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 11:07 CH3918
Ông LÊ HÒA BÌNH được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach13/05/2019 9:15 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 9:50 CH3917
Ông LÊ QUỲNH ĐÀI, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hộiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach02/05/2019 2:30 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 11:49 SA3916
Ông NGUYỄN XUÂN THỦY, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hộiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach02/05/2019 2:30 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 11:49 SA3915
testDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.vhphuong23/04/2019 10:25 SAThông báo Đang chờ
0
System Account21/05/2019 12:38 SA3914
Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 2 Khóa IV nhiệm kỳ 2016-2021Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach12/04/2019 11:40 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 4:19 CH3913
Ông NGUYỄN BẠCH HOÀNG PHỤNG được điều động đến nhận công tác tại Ủy ban nhân dân Quận 2; giới thiệu để Hội đồng nhân dân Quận 2 bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận nhiệm kỳ 2016-2021Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach12/04/2019 11:40 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 9:08 CH3912
Ông NGUYỄN BÌNH MINH được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viênDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach12/04/2019 11:40 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account20/05/2019 5:41 CH3911
Ông HUỲNH HỒNG THANH được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thịDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach12/04/2019 11:40 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account19/05/2019 4:56 SA3910
Ông TRẦN QUANG LÂM được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tảiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach12/04/2019 11:40 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 7:40 CH3909
Bà LÊ THỊ HUỲNH MAI được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tưDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach12/04/2019 11:40 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 11:10 CH3908
Lịch Tuần 14 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.thquoc02/04/2019 1:30 CHLịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 1:52 SA3907
Tiếp nhận và bổ nhiệm ông TRẦN ANH TUẤN, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tưDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach29/03/2019 7:55 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 10:57 CH3906
Ông NGUYỄN LONG TUYỀN - Chánh Thanh tra Thành phố được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach29/03/2019 7:55 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 9:42 CH3905
Lịch Tuần 13 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.thquoc25/03/2019 4:00 CHLịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 8:00 CH3904
Năm 2019: Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường công tác hiện đại hóa hành chínhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
SONOIVU\snv.htmlinh25/03/2019 10:35 SAThông tin cải cách hành chính Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 10:17 CH3903
Ông TRẦN MINH KHIÊM được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viênDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach19/03/2019 4:35 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 3:10 CH3902
Ông LÊ THÀNH ĐẠI, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hộiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach19/03/2019 4:35 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 11:03 CH3901
Bà TRẦN THỊ TUYẾT HỒNG được bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach19/03/2019 4:35 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 3:27 CH3900
Bà VĂN THỊ BÍCH LIỄU được bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach19/03/2019 4:10 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 7:07 CH3899
Ông HỒ HIẾU THẢO được bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach19/03/2019 4:10 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account20/05/2019 2:36 CH3898
Ông TRẦN TUẤN NGỌC được bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach19/03/2019 4:10 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 11:30 CH3897
Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Khóa X nhiệm kỳ 2016-2021Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach19/03/2019 4:10 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 6:47 SA3896
Bà NGUYỄN THỊ THU HOA được điều động đến nhận công tác tại Ủy ban nhân dân Quận 8Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach19/03/2019 4:10 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account19/05/2019 8:32 CH3895
Ông NGUYỄN QUỐC THÁI được điều động đến nhận công tác tại Thành ủy Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach19/03/2019 4:05 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 7:23 CH3894
Lịch Tuần 12 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.thquoc19/03/2019 9:15 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 8:56 CH3893
về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Ngành tóc và Làm đẹp Thành phố Hồ Chí Minh.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.dqhung22/02/2019 4:10 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 1:30 SA3892
về việc đổi tên Hội Ngành tóc thành Hội Ngành tóc và Làm đẹp Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.dqhung22/02/2019 4:05 CH Đã Duyệt
3
System Account20/05/2019 11:38 CH3891
Lịch Tuần 07 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.thquoc12/02/2019 7:30 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 1:05 CH3887
Ông ĐOÀN NHẬT được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch Thành phố trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach11/02/2019 11:15 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account20/05/2019 5:52 CH3886
Ông NGUYỄN VĂN QUỐC được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch Thành phố trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach11/02/2019 11:15 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 8:22 CH3885
Ông NGUYỄN HOÀNG ANH DŨNG, Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước Thành phố, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phốDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach11/02/2019 11:10 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 7:30 CH3884
Ông TRẦN NHƯ QUỐC BẢO, Giám đốc Ban quản lý dự án 1547 thuộc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phốDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach11/02/2019 11:10 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 12:07 CH3883
Ông NGUYỄN VĨNH NINH, Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, Sở Giao thông vận tải giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach11/02/2019 11:10 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 8:48 CH3882
Ông LÊ HỮU DŨNG, Phó Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Giao thông - Đô thị Thành phố được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phốDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach11/02/2019 11:10 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 5:45 CH3881
Ông LƯƠNG MINH PHÚC, Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Giao thông - Đô thị Thành phố được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phốDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach11/02/2019 11:10 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 8:43 CH3880
Ông NGUYỄN VĂN TRƯỜNG, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng công trình Nâng cấp đô thị Thành phố được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phốDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach11/02/2019 11:05 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 8:01 SA3879
Ông DƯƠNG MINH THÙY, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng công trình Nâng cấp đô thị Thành phố được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phốDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach11/02/2019 11:05 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account20/05/2019 11:00 CH3878
Ông NGUYỄN ĐÌNH HƯNG được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc kiêm Trưởng ban Ban Quản lý Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch Thành phố.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach11/02/2019 11:05 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 9:10 CH3877
Lịch Tuần 5 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.thquoc29/01/2019 1:20 CHLịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 9:46 SA3876
Ông NGUYỄN THANH TÙNG - Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach29/01/2019 10:05 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 9:16 CH3875
Ông VƯƠNG ANH TUẤN - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach29/01/2019 10:05 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account20/05/2019 5:14 CH3874
Ông ĐẶNG NGỌC HÙNG - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach29/01/2019 10:05 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 8:16 SA3873
Ông HOÀNG HỮU LƯỢNG - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach29/01/2019 10:05 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 8:38 CH3872
Ông PHẠM HUY THÔNG - Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach29/01/2019 10:05 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 1:32 SA3871
Lịch Tuần 03 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.thquoc15/01/2019 9:40 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account20/05/2019 2:11 CH3870
Ông BÙI XUÂN CƯỜNG, Giám đốc Sở Giao thông vận tải được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach14/01/2019 2:35 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 7:30 CH3869
Ông LÊ NGUYỄN MINH QUANG miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thịDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach14/01/2019 2:35 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account19/05/2019 6:34 CH3868
Ông LÊ HOÀI QUỐC - Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach14/01/2019 2:35 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 10:41 SA3867
Ông HUỲNH MINH THIỆN - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach14/01/2019 2:35 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account20/05/2019 10:03 CH3866
Lịch Tuần 02 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.thquoc08/01/2019 10:15 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 12:56 SA3865
Lịch Tuần 01 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.thquoc02/01/2019 2:10 CHLịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account20/05/2019 3:20 CH3864
Lịch Tuần 52 năm 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.thquoc26/12/2018 9:00 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 10:26 SA3862
Lịch Tuần 51 năm 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.thquoc17/12/2018 2:15 CHLịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 8:46 CH3861
Ông NGUYỄN HỒNG HÀ, Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân Thành phố được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Văn hóa Sài gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viênDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach10/12/2018 1:50 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 6:05 CH3860
Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Dương Hồng ThắngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach10/12/2018 1:45 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 12:32 SA3859
Ông DƯƠNG HỒNG THẮNG, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh được điều động đến nhận công tác tại Ủy ban nhân dân huyện Hóc MônDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach10/12/2018 1:45 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 8:59 CH3858
Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn DũngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach10/12/2018 1:45 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 4:25 CH3857
Ông NGUYỄN VĂN DŨNG, nguyên Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được điều động đến nhận công tác tại Ủy ban nhân dân Quận 1Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach10/12/2018 1:45 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 11:11 CH3856
Lịch Tuần 50 năm 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.thquoc10/12/2018 1:30 CHLịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 10:52 SA3855
Lịch Tuần 49 năm 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.thquoc03/12/2018 2:05 CHLịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 4:21 CH3854
Ông LƯƠNG HÙNG ĐỨC (LƯƠNG TÔ HÀ), Phó Trưởng ban Ban Dân tộc được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hộiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach28/11/2018 5:20 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 3:14 CH3853
Ông HỒ VĂN NGON, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hộiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach28/11/2018 5:15 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account20/05/2019 3:40 SA3852
Lịch Tuần 48 năm 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.thquoc27/11/2018 10:50 SA Đã Duyệt
3
System Account19/05/2019 4:59 CH3851
Công tác Cải cách hành chính tại Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
SONOIVU\snv.htmlinh19/11/2018 4:15 CHThông tin cải cách hành chính Đã Duyệt
3
System Account20/05/2019 8:37 CH3850
Lịch Tuần 47 năm 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.thquoc19/11/2018 2:00 CHLịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 5:04 CH3849
Lịch Tuần 46 năm 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.thquoc12/11/2018 3:35 CH Đã Duyệt
3
System Account17/05/2019 9:05 CH3847
Ông HUỲNH VĂN HỒNG NGỌC, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban ban Dân tộc Thành phốDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach12/11/2018 9:25 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 5:45 CH3846
Giải quyết thôi việc theo nguyện vọng đối với ông Ngô Văn Triển - Trưởng ban Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach12/11/2018 9:20 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 9:35 CH3845
Ông TRẦN VĂN BẮC, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach07/11/2018 9:10 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 7:42 CH3844
Ông SỬ NGỌC ANH, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được điều động đến nhận công tác tại Thành ủy Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach07/11/2018 9:10 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 2:54 CH3843
Giải quyết thôi việc theo nguyện vọng đối với ông Lê Văn Khoa - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach07/11/2018 9:10 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 11:26 CH3842
Đợt phát động phong trào thi đua cao điểm đón chào năm 2019, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.vhphuong06/11/2018 9:40 SA Đang chờ
0
System Account17/05/2019 5:08 SA3841
Lịch Tuần 45 năm 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.thquoc05/11/2018 4:10 CHLịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account20/05/2019 5:14 CH3840
Ông TRẦN VĂN BẮC, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hộiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach02/11/2018 11:00 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 4:00 SA3839
Lịch Tuần 44 năm 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.thquoc30/10/2018 4:15 CHLịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 2:49 SA3838
Lịch Tuần 43 năm 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.thquoc23/10/2018 8:10 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account20/05/2019 2:19 CH3837
Lịch Tuần 42 năm 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.thquoc15/10/2018 2:40 CHLịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 9:28 CH3836
Ông NGUYỄN DUY TÂN, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Dân vận Quận ủy Quận 2 được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Ban Tôn giáo Thành phố - trực thuộc Sở Nội vụDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach12/10/2018 3:55 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 2:50 CH3835
Ông LÂM HÙNG TẤN, Quận ủy viên Quận 4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach12/10/2018 3:55 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 3:19 CH3834
Triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và ISO điện tử tại Sở Nội vụDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
SONOIVU\snv.htmlinh09/10/2018 3:05 CHThông tin cải cách hành chính Đã Duyệt
3
System Account20/05/2019 7:43 SA3833
Lịch Tuần 40 năm 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.thquoc01/10/2018 1:30 CH Đã Duyệt
3
System Account18/05/2019 3:00 SA3832
Ông TRẦN HÙNG VIỆT, Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hộiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach01/10/2018 10:25 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 11:57 SA3831
Ông TRẦN TẤN QUÝ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hộiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach01/10/2018 10:25 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 3:03 SA3830
Ông LÃ QUỐC KHÁNH, Phó Giám đốc Sở Du lịch được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hộiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach01/10/2018 10:25 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 11:33 CH3829
Triển khai Thông tư số 09/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về Quy định mã số ngạch công chức quản lý thị trườngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ntkngan26/09/2018 3:30 CH Đã Duyệt
3
System Account17/05/2019 5:08 SA3828
Lịch Tuần 39 năm 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.thquoc24/09/2018 1:55 CHLịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account20/05/2019 8:09 CH3827
Lịch Tuần 38 năm 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.thquoc17/09/2018 11:05 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 1:35 SA3826
Ông LÊ VĂN HÙNG, Phó Chánh Thanh tra Thanh tra Thành phố được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hộiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach17/09/2018 9:50 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 3:23 CH3824
Hoạt động Khối Thi đua I năm 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.nvthao06/09/2018 3:00 CHSự kiện đặc biệt Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 4:19 CH3822
Lịch Tuần 36 năm 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.thquoc04/09/2018 10:20 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 8:18 CH3820
Lịch Tuần 35 năm 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.thquoc27/08/2018 2:10 CHLịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 11:07 SA3819
Lịch tuần 34 năm 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.thquoc20/08/2018 4:25 CHLịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 1:45 CH3816
THÔNG BÁO về treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach14/08/2018 2:25 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account20/05/2019 12:27 CH3815
Bà Huỳnh Thị Thanh Hiền được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chínhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach14/08/2018 1:35 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 12:22 CH3814
Ông LÊ THANH LIÊM, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị Thành phố được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hộiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach14/08/2018 1:35 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 7:30 CH3813
Ông DƯƠNG MINH TÂM, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hộiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach14/08/2018 1:35 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account20/05/2019 5:14 CH3812
Ông NGUYỄN VĂN HÙNG, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hộiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach14/08/2018 1:35 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 5:57 CH3811
Lịch Tuần 33 năm 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.thquoc13/08/2018 2:25 CHLịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account21/05/2019 7:34 CH3810
Lịch Tuần 32 năm 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.thquoc06/08/2018 4:35 CHLịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account17/05/2019 9:46 CH3809
1 - 100 Tiếp theo

Bài đăng

Modify settings and columns
Sử dụng danh sách Bài đăng cho các bài đăng trong blog này.