Bỏ qua nội dung chính
  
Xem: 
Chỉnh sửa
Lịch tuần 42 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
SONOIVU\snv.htmlinh17/10/2019 11:25 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 6:58 SA3967
Lịch tuần 41 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
SONOIVU\snv.htmlinh17/10/2019 11:25 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 6:57 SA3966
Lịch tuần 40 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
SONOIVU\snv.htmlinh17/10/2019 11:25 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 6:57 SA3965
Lịch tuần 39 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
SONOIVU\snv.htmlinh17/10/2019 11:25 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 6:58 SA3964
Lịch tuần 38 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
SONOIVU\snv.htmlinh17/10/2019 11:20 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 7:39 SA3963
Lịch tuần 37 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
SONOIVU\snv.htmlinh17/10/2019 11:20 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 6:57 SA3962
Lịch tuần 36 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
SONOIVU\snv.htmlinh17/10/2019 11:20 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 6:57 SA3961
Lịch tuần 35 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
SONOIVU\snv.htmlinh17/10/2019 11:20 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 7:39 SA3960
Lịch tuần 34 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
SONOIVU\snv.htmlinh17/10/2019 11:15 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 6:57 SA3959
Lịch tuần 33 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
SONOIVU\snv.htmlinh17/10/2019 11:15 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 6:56 SA3958
Lịch tuần 32 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
SONOIVU\snv.htmlinh17/10/2019 11:15 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 6:56 SA3957
Lịch tuần 31 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
SONOIVU\snv.htmlinh17/10/2019 11:15 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 6:57 SA3956
Lịch tuần 30 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
SONOIVU\snv.htmlinh17/10/2019 11:15 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 6:56 SA3955
Lịch tuần 29 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
SONOIVU\snv.htmlinh17/10/2019 11:10 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 6:57 SA3954
Lịch tuần 28 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
SONOIVU\snv.htmlinh17/10/2019 11:10 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 6:57 SA3953
Lịch tuần 27 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
SONOIVU\snv.htmlinh17/10/2019 11:10 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 6:56 SA3952
Lịch tuần 26 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
SONOIVU\snv.htmlinh17/10/2019 11:10 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 6:56 SA3951
Lịch tuần 25 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
SONOIVU\snv.htmlinh17/10/2019 11:10 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 6:56 SA3950
Lịch tuần 24 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
SONOIVU\snv.htmlinh17/10/2019 11:00 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:50 CH3949
Lịch tuần 23 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
SONOIVU\snv.htmlinh17/10/2019 11:00 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:50 CH3948
Lịch tuần 22 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
SONOIVU\snv.htmlinh17/10/2019 11:00 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:50 CH3947
Lịch tuần 21 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
SONOIVU\snv.htmlinh17/10/2019 11:00 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:50 CH3946
Lịch tuần 20 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
SONOIVU\snv.htmlinh17/10/2019 11:00 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 6:58 SA3945
Lịch tuần 19 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
SONOIVU\snv.htmlinh17/10/2019 11:00 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 6:57 SA3944
Lịch tuần 18 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
SONOIVU\snv.htmlinh17/10/2019 10:55 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:50 CH3943
Lịch tuần 17 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
SONOIVU\snv.htmlinh17/10/2019 10:55 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:50 CH3942
Lịch tuần 16 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
SONOIVU\snv.htmlinh17/10/2019 10:55 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:50 CH3941
Lịch tuần 15 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
SONOIVU\snv.htmlinh17/10/2019 10:55 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:50 CH3940
Ông HÀ PHƯỚC THẮNG được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach04/09/2019 8:10 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 6:57 SA3939
Ông LÊ HOÀNG HÀ được điều động đến nhận công tác tại Thành ủy Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach29/08/2019 9:30 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 8:08 SA3938
Bà TRẦN THỊ BÍCH LIÊN, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11 được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hộiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach29/08/2019 9:30 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 6:58 SA3937
Bà VĂN THỊ HỮU TÂM được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Đô thị số 1 thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach06/08/2019 5:10 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 6:58 SA3936
Ông LÊ VĂN DŨNG được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach06/08/2019 5:10 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 6:57 SA3935
Ông NGUYỄN TRUNG ANH được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tưDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach06/08/2019 5:10 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 6:57 SA3934
GÓP Ý CÁC QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/2012/QĐ-UBND, QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2016/QĐ-UBND VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2016/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach02/08/2019 2:10 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 6:58 SA3933
THÔNG BÁO BỔ SUNG CHUYÊN NGÀNH CẦN TUYỂN ĐỐI VỚI VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach26/07/2019 8:55 SAThông báo Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 6:57 SA3932
THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TẠI SỞ NỘI VỤ NĂM 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach26/07/2019 8:50 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 6:58 SA3931
Thông báo tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
SONOIVU\snv.pttnguyen17/07/2019 1:10 CHSự kiện đặc biệt Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 7:42 SA3930
Ông BÙI HÒA AN được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tảiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach04/07/2019 3:55 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 6:58 SA3929
Bà TRẦN MAI PHƯƠNG được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chínhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach04/07/2019 3:50 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 6:57 SA3928
Ông MAI HỮU QUYẾT được bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phốDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach04/07/2019 3:50 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 6:58 SA3927
Ông ĐỖ VĂN ĐẠO, Phó Giám đốc Sở Nội vụ được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hộiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach03/07/2019 1:45 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 6:58 SA3926
Ông TRẦN HOÀNG NGÂN được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phốDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach03/07/2019 1:45 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 6:57 SA3925
Ông NGUYỄN VĂN TÁM được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn TNHH Một thành viênDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach03/07/2019 1:45 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 6:57 SA3924
Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6” năm 2019 với khẩu hiệu “Chung tay phòng, chống ma túy vì cuộc sống tươi đẹp của toàn dân”Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
SONOIVU\snv.pttnguyen19/06/2019 2:55 CHThông báo Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 6:58 SA3923
Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với thông điệp “Hãy gọi 111 bảo vệ trẻ em”Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
SONOIVU\snv.pttnguyen18/06/2019 3:15 CHThông báo Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 7:14 SA3921
Gửi hồ sơ qua phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và ISO điện tử tại Sở Nội vụDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.vhphuong31/05/2019 9:15 SAThông báo Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 1:28 SA3919
Ông TRẦN TRỌNG TUẤN, Giám đốc Sở Xây dựng được điều động đến nhận công tác tại Thành ủy Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach13/05/2019 9:15 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 6:57 SA3918
Ông LÊ HÒA BÌNH được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach13/05/2019 9:15 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 6:57 SA3917
Ông LÊ QUỲNH ĐÀI, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hộiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach02/05/2019 2:30 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 6:57 SA3916
Ông NGUYỄN XUÂN THỦY, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hộiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach02/05/2019 2:30 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 6:58 SA3915
Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 2 Khóa IV nhiệm kỳ 2016-2021Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach12/04/2019 11:40 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 11:35 CH3913
Ông NGUYỄN BẠCH HOÀNG PHỤNG được điều động đến nhận công tác tại Ủy ban nhân dân Quận 2; giới thiệu để Hội đồng nhân dân Quận 2 bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận nhiệm kỳ 2016-2021Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach12/04/2019 11:40 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 12:14 SA3912
Ông NGUYỄN BÌNH MINH được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viênDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach12/04/2019 11:40 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 7:24 SA3911
Ông HUỲNH HỒNG THANH được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thịDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach12/04/2019 11:40 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 1:25 SA3910
Ông TRẦN QUANG LÂM được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tảiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach12/04/2019 11:40 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 6:58 SA3909
Bà LÊ THỊ HUỲNH MAI được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tưDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach12/04/2019 11:40 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 6:58 SA3908
Lịch Tuần 14 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.thquoc02/04/2019 1:30 CHLịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:51 CH3907
Tiếp nhận và bổ nhiệm ông TRẦN ANH TUẤN, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tưDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach29/03/2019 7:55 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 8:09 SA3906
Ông NGUYỄN LONG TUYỀN - Chánh Thanh tra Thành phố được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach29/03/2019 7:55 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:51 CH3905
Lịch Tuần 13 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.thquoc25/03/2019 4:00 CHLịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:51 CH3904
Năm 2019: Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường công tác hiện đại hóa hành chínhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
SONOIVU\snv.htmlinh25/03/2019 10:35 SAThông tin cải cách hành chính Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 6:57 SA3903
Ông TRẦN MINH KHIÊM được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viênDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach19/03/2019 4:35 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 8:07 SA3902
Ông LÊ THÀNH ĐẠI, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hộiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach19/03/2019 4:35 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:51 CH3901
Bà TRẦN THỊ TUYẾT HỒNG được bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach19/03/2019 4:35 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:51 CH3900
Bà VĂN THỊ BÍCH LIỄU được bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach19/03/2019 4:10 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:51 CH3899
Ông HỒ HIẾU THẢO được bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach19/03/2019 4:10 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:51 CH3898
Ông TRẦN TUẤN NGỌC được bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach19/03/2019 4:10 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:51 CH3897
Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Khóa X nhiệm kỳ 2016-2021Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach19/03/2019 4:10 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 11:54 CH3896
Bà NGUYỄN THỊ THU HOA được điều động đến nhận công tác tại Ủy ban nhân dân Quận 8Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach19/03/2019 4:10 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 12:26 SA3895
Ông NGUYỄN QUỐC THÁI được điều động đến nhận công tác tại Thành ủy Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach19/03/2019 4:05 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:51 CH3894
Lịch Tuần 12 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.thquoc19/03/2019 9:15 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:51 CH3893
về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Ngành tóc và Làm đẹp Thành phố Hồ Chí Minh.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.dqhung22/02/2019 4:10 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:52 CH3892
về việc đổi tên Hội Ngành tóc thành Hội Ngành tóc và Làm đẹp Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.dqhung22/02/2019 4:05 CH Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:51 CH3891
Lịch Tuần 07 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.thquoc12/02/2019 7:30 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:52 CH3887
Ông ĐOÀN NHẬT được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch Thành phố trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach11/02/2019 11:15 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:52 CH3886
Ông NGUYỄN VĂN QUỐC được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch Thành phố trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach11/02/2019 11:15 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:52 CH3885
Ông NGUYỄN HOÀNG ANH DŨNG, Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước Thành phố, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phốDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach11/02/2019 11:10 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:52 CH3884
Ông TRẦN NHƯ QUỐC BẢO, Giám đốc Ban quản lý dự án 1547 thuộc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phốDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach11/02/2019 11:10 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:52 CH3883
Ông NGUYỄN VĨNH NINH, Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, Sở Giao thông vận tải giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach11/02/2019 11:10 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:52 CH3882
Ông LÊ HỮU DŨNG, Phó Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Giao thông - Đô thị Thành phố được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phốDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach11/02/2019 11:10 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:52 CH3881
Ông LƯƠNG MINH PHÚC, Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Giao thông - Đô thị Thành phố được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phốDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach11/02/2019 11:10 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:52 CH3880
Ông NGUYỄN VĂN TRƯỜNG, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng công trình Nâng cấp đô thị Thành phố được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phốDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach11/02/2019 11:05 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:52 CH3879
Ông DƯƠNG MINH THÙY, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng công trình Nâng cấp đô thị Thành phố được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phốDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach11/02/2019 11:05 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:52 CH3878
Ông NGUYỄN ĐÌNH HƯNG được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc kiêm Trưởng ban Ban Quản lý Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch Thành phố.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach11/02/2019 11:05 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 12:47 SA3877
Lịch Tuần 5 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.thquoc29/01/2019 1:20 CHLịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:52 CH3876
Ông NGUYỄN THANH TÙNG - Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach29/01/2019 10:05 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:52 CH3875
Ông VƯƠNG ANH TUẤN - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach29/01/2019 10:05 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 8:07 SA3874
Ông ĐẶNG NGỌC HÙNG - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach29/01/2019 10:05 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:52 CH3873
Ông HOÀNG HỮU LƯỢNG - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach29/01/2019 10:05 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:52 CH3872
Ông PHẠM HUY THÔNG - Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach29/01/2019 10:05 SAThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:52 CH3871
Lịch Tuần 03 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.thquoc15/01/2019 9:40 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 4:23 SA3870
Ông BÙI XUÂN CƯỜNG, Giám đốc Sở Giao thông vận tải được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach14/01/2019 2:35 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:52 CH3869
Ông LÊ NGUYỄN MINH QUANG miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thịDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach14/01/2019 2:35 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:52 CH3868
Ông LÊ HOÀI QUỐC - Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach14/01/2019 2:35 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:52 CH3867
Ông HUỲNH MINH THIỆN - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ttnthach14/01/2019 2:35 CHThông tin chung Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:52 CH3866
Lịch Tuần 02 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.thquoc08/01/2019 10:15 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:52 CH3865
Lịch Tuần 01 năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.thquoc02/01/2019 2:10 CHLịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:52 CH3864
Lịch Tuần 52 năm 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.thquoc26/12/2018 9:00 SALịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account18/10/2019 8:08 SA3862
Lịch Tuần 51 năm 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.thquoc17/12/2018 2:15 CHLịch làm việc Đã Duyệt
3
System Account17/10/2019 10:52 CH3861
1 - 100 Tiếp theo

Bài đăng

Modify settings and columns
Sử dụng danh sách Bài đăng cho các bài đăng trong blog này.