Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Thông tin tổng hợp Thứ Sáu, 11/02/2011, 10:05

Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng động tại xã, phường, thị trấn

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã quyết định ban hành Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng động tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. Bổ sung khoản 3 Điều 11

2. Bổ sung khoản 4 Điều 11

3. Khoản 1 Điều 18 được sửa đổi, bổ sung

4. Khoản 4 Điều 22 được sửa đổi, bổ sung

5. Bổ sung khoản 3 Điều 23

6. Điều 25 được sửa đổi, bổ sung

7. Điều 26 được sửa đổi, bổ sung

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2011; các quy định trước đây trái với quy định tại Thông tư này đề bị bãi bỏ.

File toàn VB

 


Số lượt người xem: 3599 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP