Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Thông tin tổng hợp Thứ Năm, 03/06/2010, 21:00

Nghị định số 58/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.

Ngày 1 tháng 6 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 58/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ (DQTV).

Với 6 chương, 49 điều, Nghị định số 58/2010/NĐ-CP quy định chi tiết các Điều 19; khoản 1 Điều 21; khoản 3 Điều 23; Điều 25; khoản 2 Điều 26; khoản 2 Điều 27; khoản 2 Điều 45; Điều 46; khoản 2 Điều 48; khoản 3 Điều 51; Điều 52 và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Luật DQTV về đăng ký quản lý DQTV; quy mô tổ chức của DQTV; Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở; vũ khí trang bị của lực lượng DQTV; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, huấn luyện DQTV nòng cốt; hoạt động của DQTV nòng cốt và nội dung quản lý nhà nước về DQTV. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2010.

Nghị định 58/2010/NĐ-CP

 


Số lượt người xem: 17623 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP