Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Thông tin tổng hợp Thứ Tư, 22/09/2010, 10:15

Ủy ban nhân dân thành phố công nhận Ban Chấp hành và Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của Hội Cựu giáo chức thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 24 tháng 8 năm 2010, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hứa Ngọc Thuận ký ban hành quyết định số 3731/QĐ-UBND về công nhận Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ II (2010 - 2015). Ban Chấp hành gồm có 45 thành viên, đã được Đại hội Đại biểu Hội Cựu giáo chức thành phố nhất trí bầu ra. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố cũng ban hành quyết định số 33732/QĐ-UBND vế phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của Hội cựu giáo chức thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Hội cựu giáo chức thành phố Hồ Chí Minh.


Số lượt người xem: 711 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP