Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Thông tin tổng hợp Thứ Tư, 09/02/2011, 10:40

Hướng dẫn một số vướng mắc về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội

Để giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước về Hội; Theo Công văn số 243/BNV-TCPCP ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội như sau:

1. Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội và Thông tư số 11/2010/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP không quy định người đứng đầu Ban vận động thành lập Hội có phạm vi hoạt động tại địa phương phải có hộ khẩu ở địa phương; những người có hộ khẩu ở tỉnh khác, có được kết nạp là hội viên của Hội hay không do điều lệ Hội quy định.

2. Các văn bản quy phạm pháp luật về hội không quy định việc công nhận ban lãnh đạo, ban kiểm tra, các chức danh lãnh đạo hội. Do đó, các cơ quan lãnh đạo hội, ban kiểm tra và các chức danh lãnh đạo hội được bầu theo quy định của điều lệ hội và pháp luật thì đã đủ điều kiện để hoạt động.

3. Ngày 25 tháng 12 năm 2009, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1739/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Sinh viên Việt Nam đã quy định Hội chịu sự quản lý nhà nước của cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về thanh niên. Do đó, Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan xem xét, công nhận ban vận động thành lập hội sinh viên các trường trung học chuyên nghiệp, trường cao đẳng và đại học hoạt động trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Thẩm quyền quyết định thành lập Hội sinh viên các trường trung học chuyên nghiệp, trường cao đẳng và đại học thực hiện theo Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

4. Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội thì Hội quy định trong Nghị định này là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới. Nghị định số 45/2010/NĐ-CP không quy định hội đồng hương, cùng họ tộc, dòng họ. Vì vậy, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP cho phép thành lập Hội đồng hương, Hội tộc họ, dòng họ là không phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

5. Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành không quy định việc Hội được thành lập chi Hội trực thuộc có con dấu và tài khoản riêng. Do đó, việc thành lập tổ chức thuộc Hội có con dấu và tài khoản riêng thực hiện theo quy định của pháp luật.

6. Việc thí điểm chuyển đổi Ban đại diện Hội người cao tuổi cấp tỉnh, huyện thành Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, huyện theo Công văn số 707/CV-NCT ngày 10 tháng 11 năm 2010 của Hội Người cao tuổi Việt Nam khi chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền là chưa phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Bộ Nội vụ đã có Công văn số 3905/BNV-TCPCP ngày 05 tháng 11 năm 2011 gửi Hội Người cao tuổi Việt Nam đề nghị dừng ngay việc thí điểm chuyển một số Ban Đại diện Hội người cao tuổi cấp tỉnh, huyện thành Ban Cháp hành Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, huyện.

7. Căn cứ quy định pháp luật, văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Đảng và điều lệ Hội được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, 28 Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về quy định Hội có tính chất đặc thù được xác định như sau:

a/ Hội được xác định là tổ chức chính trị - xã hội:

- Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt  Nam

- Hội Sinh viên Việt Nam

b/ Hội được xác định là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp:

- Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam

- Hội Nhà văn Việt Nam

- Hội văn nghệ dân gian Việt Nam

- Hội Nhạc sĩ Việt Nam

- Hội Điện ảnh Việt Nam

- Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam

- Hội Kiến trúc sư Việt Nam

- Hội Mỹ thuật Việt Nam

- Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam

- Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

- Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam

- Hội Nhà báo Việt Nam

- Hội Luật gia Việt Nam

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

c/ Hội được xác định là tổ chức xã hội - nghề nghiệp:

- Tổng hội Y học Việt Nam

- Hội Đông y Việt Nam

d/ Hội được xác định tổ chức kinh tế - xã hội:

- Liên minh hợp tác xã Việt Nam

đ/ Hội được xác định là tổ chức xã hội:

- Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

- Hội Người cao tuổi Việt Nam

- Hội Người mù Việt Nam

- Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

- Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam

- Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam

- Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam

- Hội Khuyến học Việt Nam

8. Những Hội có tên tương tự và lĩnh vực hoạt động như Hội có tính chất đặc thù hoạt động trên phạm vi cả nước được thành lập sau khi có Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thì chưa đủ cơ sở xác định là Hội có tính chất đặc thù. Tuy nhiên, căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và quy định pháp luật; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, hỗ trợ kinh phí gắn với nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện để Hội hoạt động, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

9. Bộ Nội dụ đang xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ thù lao đối với người nghỉ hưu giữ các chức danh lãnh đạo chuyên trách tại Hội có tính chất đặc thù. Chế độ thù lao đối với các đối tượng nêu trên sẽ được thực hiện sau khi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được ban hành và có hiệu lực.


Số lượt người xem: 19208 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP