Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Thông tin tổng hợp Thứ Hai, 27/06/2011, 14:30

Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức

Theo quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức tại Thông tư 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ:

Thời hạn bảo quản tài liệu là khoảng thời gian cần thiết để lưu giữ hồ sơ, tài liệu tính từ năm công việc kết thúc.

Thời hạn bảo quản tài liệu hình thành phố biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức được quy định gồm hai mức như sau:

- Bảo quản vĩnh viễn: những hồ sơ, tài liệu thuộc mức này được bảo quản tại Lưu trữ cơ quan, sau đó lựa chọn nộp vào Lưu trữ lịch sử khi đến hạn theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

- Bảo quản có thời hạn: những hồ sơ, tài liệu thuộc mức này được bảo quản tại Lưu trữ cơ quan, đến khi hết thời hạn bảo quản sẽ được thống kê trình Hội đồng xác định giá trị tài liệu của cơ quan xem xét để quyết định tiếp tục giữ lại bảo quản hay loại ra tiêu hủy. Việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị phải được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Ban hành kèm theo Thông tư này Bảng thời hạn bảo quản tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức (gọi tắt là Bảng thời hạn bảo quản tài liệu phổ biến) áp dụng đối với các nhóm hồ sơ, tài liệu như sau:

- Nhóm 1. Tài liệu tổng hợp

- Nhóm 2. Tài liệu quy hoạch, kế hoạch, thống kê

- Nhóm 3. Tài liệu tổ chức, nhân sự

- Nhóm 4. Tài liệu lao động, tiền lương

- Nhóm 5. Tài liệu tài chính, kế toán

- Nhóm 6. Tài liệu xây dựng cơ bản

- Nhóm 7. Tài liệu khoa học công nghệ

- Nhóm 8. Tài liệu hợp tác quốc tế

- Nhóm 9. Tài liệu thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Nhóm 10. Tài liệu thi đua, khen thưởng

- Nhóm 11. Tài liệu pháp chế

- Nhóm 12. Tài liệu về hành chính, quản trị công sở

- Nhóm 13. Tài liệu các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ

- Nhóm 14. Tài liệu của tổ chức Đảng và các Đoàn thể cơ quan

Bảng thời hạn bảo quản tài liệu phổ biến được dùng để xác định thời hạn bảo quản cho các hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

Trường hợp trong thực tế có những hồ sơ, tài liệu chưa được quy định tại Bảng thời hạn bảo quản tài liệu phổ biến thì cơ quan, tổ chức có thể vận dụng các mức thời hạn bảo quản của các nhóm hồ sơ, tài liệu tương ứng trong Bảng thời hạn bảo quản tài liệu phổ biến để xác định.

Thông tư 09/2011/TT-BNV


Số lượt người xem: 2769 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP