Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Thông tin tổng hợp Thứ Năm, 15/12/2011, 10:25

Quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn TP.HCM

 Ngày 13/12/2011, UBND TP ban hành Quyết định 79/2011/QĐ-UBND quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn TP.HCM

Quy định này quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố bao gồm: đánh giá tác động của thủ tục hành chính; lấy ý kiến; công bố, công khai; cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chinh; rà soát, kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ. Quy định này không điều chỉnh:

- Kiểm soát thủ tục trong nội bộ cơ quan hành chính nhà nước; giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau không liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

- Kiểm soát thủ tục xử lý vi phạm hành chính; thủ tục thanh tra; thủ tục có nội dung bí mật nhà nước.

Quy định này áp dụng đối với sở, ban, ngành thành phố, UBND quận – huyện, UBND phường – xã, thị trấn, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cá nhân, tổ chức có quan hệ công tác trong lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố.

Nội dung hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính:

1. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính và lấy ý kiến đối với quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do UBND TP ban hành.

2. Kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính; công bố và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; công khai minh bạch thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của thành phố, Văn phòng UBND TP và của các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.

3. Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính theo chức năng quản lý của UBND TP hoặc theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

4. Tiếp nhận, phân loại, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính theo quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Quy định và các phụ lục kèm theo QĐ 79/2011/QĐ-UBND


Số lượt người xem: 1427 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP