Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Thông tin tổng hợp Thứ Sáu, 30/12/2011, 15:45

Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP

 

Thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2009 về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Trong 2 năm qua, công tác phụ nữ Sở Nội vụ đã đạt được những thành tích cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ về việc làm, trong học tập nâng cao trình độ:

Xây dựng cơ chế đảm bảo thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn của phụ nữ trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội. Trong hai năm 2010-2011, Sở đã ký hợp đồng lao động và tuyển dụng 13 công nhân viên chức nữ ở các bộ phận: Văn phòng, Phòng Sở ngành, Phòng Xây dựng chính quyền, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Ban Thi đua - Khen thưởng. Tổng số công chức nữ của Sở Nội vụ là 48/124 người.

Thường xuyên động viên, tạo điều kiện để chị em phụ nữ học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị và công tác chuyên môn. Hiện có 02 cán bộ nữ đang theo học lớp cao cấp chính trị; 02 nữ trên tổng số 04 cán bộ, công chức được dự thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính. 100% cán bộ, công chức, người lao động nữ tham gia học tập các Nghị quyết của Đảng và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đã bình chọn 31 gương điển hình tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh” đề nghị Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng Thành phố khen thưởng, trong đó có 06 đồng chí nữ.

Nâng cao vị thế của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống thông qua tăng cường sự tham gia lãnh đạo và quản lý của phụ nữ; thực hiện nguyên tắc bình đẳng giới; lồng ghép cơ chế, chính sách cụ thể về độ tuổi trong quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm đối với cán bộ, công chức nữ. Cụ thể, hiện Đảng ủy có 1/9 đồng chí là nữ (11,1%); 2/8 thành viên Lãnh đạo Sở Nội vụ (Giám đốc và các Phó Giám đốc) là nữ (25%), có 8/48 nữ giữ chức vụ trưởng phòng và phó trưởng phòng (tương đương); có 8/25 đảng viên nữ tham gia cấp ủy chi bộ, trong đó 03 nữ là Bí thư. Có 02 nữ tham gia Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở; 02 nữ tham gia Ban Chấp hành Chi đoàn (trong đó có 01 nữ là Phó Bí thư); 04 cán bộ nữ tham gia Hội Cựu chiến binh tại cơ quan, trong đó có 01 nữ là Chủ tịch Hội. Trong việc xây dựng cá quy chế nội bộ đã có quy định ưu tiên dành cho cán bộ, công chức nữ (Điểm c Khoản 2 Điều 5 tại Quy chế nâng lương trước niên hạn).

          2. Huy động nguồn lực cho các hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ:

Trong tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạch hoạt động, Cùng với Công đoàn và Đoàn thanh niên duy trì, cải thiện và nâng cao chất lượng chương trình nghỉ mát hàng năm cho cán bộ, công chức theo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức; thường xuyên chăm lo bồi dưỡng cho chị em phụ nữ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10. Bên cạnh đó, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ đã phối hợp với Ban Nữ công tổ chức các phong trào thi ca hát, cắm hoa, đố vui, tổ chức các chuyến tham quan, tìm hiểu nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hoá của đất nước (02 lần/năm) cho cán bộ công chức và người lao động nữ nhằm ôn lại ý nghĩa, lịch sử truyền thống chống giặc ngoại xâm và tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của người phụ nữ Việt Nam.

Với tinh thần đoàn kết, tương thân - tương ái, Công đoàn đã cùng với lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc chủ động chăm lo, thăm hỏi cán bộ, công chức khi bản thân hoặc người thân trong gia đình có hiếu hỉ, ốm đau để kịp thời động viên về tinh thần lẫn vật chất; thăm hỏi cán bộ, công chức đã nghỉ hưu nhân dịp Tết Nguyên đán; vận động cán bộ, công chức đóng góp ủng hộ một ngày lương cho đồng bào bị bão lụt miền Trung, Quỹ Mái ấm Công đoàn do Công đoàn Khối phát động.

Động viên chị em phụ nữ tham gia đầy đủ các hoạt động, phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao do Công đoàn khối phát động, nhất là các dịp lễ lớn và hoạt động kỷ niệm Ngày Thành lập Công đoàn.

Trong năm 2010, đã có 100% (52/52) nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu Phụ nữ “Hai giỏi” (Giỏi việc nước, Đảm việc nhà) cấp cơ sở, được công nhận tại Quyết định số 11/QĐ-BCHCĐ ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Ban Chấp hành Công đoàn. Trong đó, có 05 chị với vai trò là Bí thư, Phó Bí thư, đã lãnh đạo Chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”, 02 Chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; 28 chị được công nhận là Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 03 chị là Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Điều này thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và Ban Chấp hành Công đoàn Sở Nội vụ, cùng sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

 3. Tuyên truyền và huấn luyện về công tác phụ nữ và bình đẳng giới:

Trên 90% cán bộ Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Sở tham gia các buổi tập huấn công tác bình đẳng giới do Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Thành phố tổ chức.

Ngoài ra, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ còn thường xuyên lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về công tác phụ nữ và bình đẳng giới trong các hoạt động của cơ quan; vận động nữ giới khắc phục khó khăn, phấn đấu học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, chính trị. Hiện nay, trên 90% nữ cơ quan đọc báo Phụ nữ, đọc chuyên mục liên quan đến phụ nữ và trẻ em trên các báo khác từ đó nâng cao nhận thức về giới và bình đẳng giới, giữ gìn hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con ngoan.

4. Kiểm tra tình hình thực hiện luật pháp, chính sách đối với lao động nữ:

          Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, hàng năm Sở đã tiến hành thanh kiểm tra các sở ngành, quận huyện về việc tổ chức bộ máy và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong đó có cán bộ, công chức nữ. Qua đó, kiến nghị các sở ngành, quận huyện điều chỉnh hoặc bãi bỏ những quy định, kế hoạch không phù hợp.

Tổ chức sắp xếp cho nữ cán bộ công chức và người lao động được nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ thai sản, nghỉ việc riêng theo quy định.

5. Tham gia xây dựng pháp luật, chính sách:

Do nhiệm vụ chủ yếu của cơ quan là tham mưu về tổ chức bộ máy và chế độ chính sách nên trong quá trình góp ý các dự thảo của các cơ quan bộ - ngành, lãnh đạo Sở và các bộ phận chuyên môn luôn chú ý đến các mục tiêu, cơ cấu, chính sách, chế độ đối với cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở và cán bộ công chức nữ.

Tập thể cán bộ, công chức xác định việc thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Nhà nước và pháp luật là góp phần thực hiện Luật Bình đẳng giới. Đối với các văn bản tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố, trong quá trình dự thảo xây dựng, tổ chức lấy ý kiến góp ý và hoàn thiện các văn bản, quy định về tổ chức, bộ máy, chế độ, chính sách, thi đua – khen thưởng – kỷ luật v.v… luôn tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các cơ quan, sở ngành thành phố, quận - huyện, phường - xã - thị trấn. Do đó, hầu hết các văn bản trình đều được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận.

Đối với những vấn đề liên quan đến quyền lợi chính đáng của phụ nữ như học tập, quy hoạch, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác … Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và các phòng, ban, đơn vị trực luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cá nhân, kịp thời xem xét, động viên, giải thích hoặc đề xuất với lãnh đạo cơ quan để điều chỉnh kịp thời, góp phần ổn định tổ chức.

6. Công tác tổ chức:     

Thường xuyên kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ bao gồm đại diện các phòng, ban, đơn vị và phân công lại nhiệm vụ các thành viên của Ban sao cho phù hợp với tình hình mới. Tích cực duy trì sinh hoạt hàng quý và họp đột xuất khi cần thiết.

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ:

Nhìn chung, các mặt hoạt động của công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày càng có chiều sâu và đi vào nề nếp nhờ có sự quan tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo; sự phối hợp và hỗ trợ của Công Đoàn - Ban Nữ công, sự tích cực hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, các phòng, ban, đơn vị và sự nhiệt tình hưởng ứng của cán bộ, công chức, nhất là các chị em phụ nữ. Điều này đã góp phần thiết thực vào việc thực hiện và duy trì bình đẳng giới, tạo điều kiện phát huy mọi tiềm năng, nâng cao vai trò, tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ cũng như tạo điều kiện cần thiết để phụ nữ được hưởng các quyền cơ bản của mình một cách bình đẳng và đầy đủ.

Các nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã sắp xếp thời gian, giải quyết công việc một cách khoa học, để vừa làm tròn vai trò, trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình, vừa hoàn thành tốt công tác chuyên môn do thủ trưởng phân công.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2012:

Tiếp tục thanh kiểm tra các sở ngành, quận huyện về việc tổ chức bộ máy và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong đó có cán bộ, công chức nữ. Qua đó, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định của Trung ương và thành phố.

Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về công tác phụ nữ và bình đẳng giới trong các hoạt động của cơ quan.

Tiếp tục xây dựng, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực, tổ chức tập huấn kiến thức về giới và kỹ năng lồng ghép giới cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

Huy động các nguồn lực cho các hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ./.

 


Số lượt người xem: 6783 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP