Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Thông tin tổng hợp Thứ Hai, 22/12/2014, 08:45

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020

       Ngày 10 tháng 11 năm 2014, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân ký ban hành Quyết định số 5511/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020 gồm các thành viên như sau:

1. Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban;

2. Bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Phó Ban;

3. Ông­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên;

4. Ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên;

5. Ông Nguyễn Tấn Tài, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên;

6. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Ủy viên;

7. Ông­­­­ Phạm Huy Thông, Phó Ban Quản lý Khu công nghiệp, khu chế xuất thành phố, Ủy viên.

8. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng Phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố, Ủy viên.

     Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 404.

Giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 404 có Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo gồm các thành viên như sau:

1. Bà Đoàn Thị Xuân Phương, Trưởng Ban Gia đình - Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Tổ trưởng;

2. Bà Phan Thanh Thanh, Chuyên viên Phòng Văn xã, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Tổ phó;

3. Ông Lê Minh Hùng, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y Tế, Tổ viên;

4. Ông Chung Hùng Bang, Phó Trưởng phòng Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổ viên;

5. Ông Trần Hảo Trí, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý lao động Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất Thành phố, Tổ viên;

6. Bà Lý Thị Sương, Chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổ viên;

7. Bà Nguyễn Phạm Phương Thảo, Nhân viên Sở Tài chính, Tổ viên;

8. Bà Nguyễn Thị Khánh Điệp, Chuyên viên Ban Nữ công Liên đoàn Lao động Thành phố, Tổ viên;

Nhiệm vụ của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo do trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 404 có nhiệm vụ:

Trên cơ sở Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2014 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” và các văn bản hướng dẫn của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 404 xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; nghiên cứu đề ra các giải pháp phù hợp và điều phối các hoạt động của Đề án.


Số lượt người xem: 2018 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP