Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Thông tin tổng hợp Thứ Năm, 15/01/2015, 02:50

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

                Ngày 28 tháng 11 năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. 

Thông tư liên tịch này quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập, bao gồm: Đại học quốc gia, đại học vùng, học viện, trường đại học, trưởng cao đẳng công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Thông tư liên tịch này áp dụng đối với viên chức làm công tác giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và các tổ chức, các nhân khác có liên quan.

Thông tư liên tịch này là căn cứ để thực hiện viện tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập có thể vận dụng quy định tại Thông tư liên tịch này để tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ giảng viên tại cơ sở.

Theo đó, mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập bao gồm:

Giảng viên cao cấp (hạng I) mã số V.07.01.01;

Giảng viên chính (hạng II) mã số V.07.01.02;

Giảng viên (hạng III) mã số V.07.01.03.

Đối với giảng viên cao cấp, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng gồm: có bằng tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy, Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên; có chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên cao cấp (hạng I)¸ có trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2), có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. Về chuyên môn, nghiệp vụ, cần có kiến thức chuyên sâu về các môn học được phân công giảng dạy và có kiến thức vững vàng của một số môn học có liên quan trong chuyên ngành đào tạo được giao đảm nhiệm; nắm vững thực tế và xu thế phát triển của công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của chuyên ngành; chủ trì thực hiện ít nhất 02 (hai) đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở hoặc 01 (một) đề tài nghiên cứu khoa học cấp cao hơn đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên; hướng dẫn ít nhất 02 (hai) học viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ hoặc hướng dẫn ít nhất 01 (một) nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ…

Đối với giảng viên chính, phải có có bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy;  có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên; có chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên chính (hạng II);… Về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ ngoài việc có kiến thức vững vàng về các môn học được phân công giảng dạy và kiến thức cơ bản của một số môn học có liên quan trong chuyên ngành đào tạo được giao đảm nhiệm cần có có kiến thức vững vàng về các môn học được phân công giảng dạy và kiến thức cơ bản của một số môn học có liên quan trong chuyên ngành đào tạo được giao đảm nhiệm; chủ trì hoặc tham gia biên soạn ít nhất 01 (một) sách phục vụ đào tạo được sử dụng trong giảng dạy, đào tạo;….

Đối với giảng viên, phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên; có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2),…Bên cạnh đó, về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cần nắm vững kiến thức cơ bản của môn học được phân công giảng dạy và có kiến thức tổng quát về một số môn học có liên quan trong chuyên ngành đào tạo được giao đảm nhiệm; biên soạn giáo án, tập hợp các tài liệu tham khảo liên quan của bộ môn, chủ trì hoặc tham gia biên soạn giáo trình, sách hướng dẫn bài tập, thực hành, thí nghiệm; nắm vững mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các môn học được phân công thuộc chuyên ngành đào tạo. Xác định được thực tiễn và xu thế phát triển đào tạo, nghiên cứu của chuyên ngành ở trong và ngoài nước; có phương pháp dạy học hiệu quả, phù hợp với nội dung môn học; giảng dạy đạt yêu cầu trở lên.

Thông tư liên tịch này có hiệu lưc thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015.

Thông tư liên tịch này thay thế Quyết định số 538/TCCP-TC ngày 18 tháng 12 năm 1995 của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ về việc thay đổi tên gọi các ngạch công chức giảng dạy và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch trong trường đại học, cao đẳng.

Bãi bỏ tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo giảng dạy ở bậc đại học, cao đẳng quy định tại Quyết định số 202/TCCP-VC ngày 08 tháng 6 năm 1994 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo.

Bãi bỏ các quy định về danh mục ngạch viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc Danh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ./.

Thông tư số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV


Số lượt người xem: 15792 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP