Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Thông tin cải cách hành chính Thứ Sáu, 18/01/2019, 07:51
Công tác Cải cách hành chính tại Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh  (19/11)
Cải cách hành chính được xem là một nhiệm vụ trọng tâm của nền hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Những năm qua, công tác cải cách hành chính đã tạo được những bước chuyển biến lớn trong hệ thống quản lý hành chính công, xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại, phục vụ tốt hơn cho những nhu cầu ngày càng cao của ...
Triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và ISO điện tử tại Sở Nội vụ  (09/10)
Ngày 03 tháng 10 năm 2018, Sở Nội vụ đã ban hành Thông báo số 3762/TB-SNV về việc triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và ISO điện tử tại Sở Nội vụ. Theo đó, các Sở-ngành, quận-huyện, các Tổng Công ty, Công ty thuộc Thành phố, các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong Thành phố có thể nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP