Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Thông báo Thứ Hai, 22/04/2019, 23:52
Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Tết Dương lịch năm 2017  (29/12)
Ngày 12 tháng 12 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành văn bản số 168/TB-UBND thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Tết Dương lịch năm 2017, cụ thể: 1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Lễ Tết Dương lịch trong 03 ngày liên ...
Thông báo tiếp công dân của lãnh đạo Sở Nội vụ tháng 9 năm 2016  (27/09)
Sở Nội vụ Thành phố thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo Sở trong tháng 9 năm 2016. Đính kèm
Thông báo về nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 02 tháng 9 năm 2016  (12/08)
Ngày 09 tháng 8 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành văn bản số 95/TB-UBND thông báo việc nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 02 tháng 9 năm 2016, cụ thể như sau: 1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị ...
Thông báo về thời gian nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế Lao động 01 tháng 5 năm 2016  (13/04)
Ngày 07 tháng 4 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành văn bản số 38/TB-UBND thông báo về thời gian nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế Lao động 01 tháng 5 năm 2016, cụ thể: 1. Cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính ...
Thông báo về nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2016  (01/04)
Ngày 30 tháng 3 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Thông báo số 34/TB-UBND về nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2016 như sau: Cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, Đoàn thể, các Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế được nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ...
Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016  (26/01)
Ngày 08 tháng 01 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành văn bản số 03/TB-UBND về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 như sau: 1. Cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, Đoàn thể, các Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế được nghỉ Tết Nguyên đán ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP