Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Thông tin chung Thứ Tư, 24/04/2019, 05:42
Bà LÊ THỊ HUỲNH MAI được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư  (12/04)
Ngày 11 tháng 4 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 58/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm bà Lê Thị Huỳnh Mai, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; thời gian giữ chức vụ là 05 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Ông TRẦN QUANG LÂM được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải  (12/04)
Ngày 11 tháng 4 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 59/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải; thời gian giữ chức vụ là 05 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Ông HUỲNH HỒNG THANH được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị  (12/04)
Ngày 11 tháng 4 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 60/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm ông Huỳnh Hồng Thanh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 5, Ban Quản lý Đường sắt đô thị, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị; thời gian giữ chức vụ là 05 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Ông NGUYỄN BÌNH MINH được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên  (12/04)
Ngày 11 tháng 4 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 61/QĐ-UBND-TC về điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Bình Minh, Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên, giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội ...
Ông NGUYỄN BẠCH HOÀNG PHỤNG được điều động đến nhận công tác tại Ủy ban nhân dân Quận 2; giới thiệu để Hội đồng nhân dân Quận 2 bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận nhiệm kỳ 2016-2021  (12/04)
Ngày 06 tháng 4 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 54/QĐ-UBND-TC về điều động ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố đến nhận công tác tại Ủy ban nhân dân Quận 2; giới thiệu để Hội đồng nhân dân Quận 2 bầu giữ chức vụ Phó ...
Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 2 Khóa IV nhiệm kỳ 2016-2021  (12/04)
Ngày 05 tháng 4 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 55/QĐ-UBND-TC phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 2 Khóa IV nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố. Quyết định này có hiệu ...
Ông NGUYỄN LONG TUYỀN - Chánh Thanh tra Thành phố được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.  (29/03)
Ngày 04 tháng 3 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 27/QĐ-UBND-TC về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Nguyễn Long Tuyền - Chánh Thanh tra Thành phố. Thời gian nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2019./.
Tiếp nhận và bổ nhiệm ông TRẦN ANH TUẤN, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư  (29/03)
Ngày 25 tháng 3 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 44/QĐ-UBND-TC về tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Bà TRẦN THỊ TUYẾT HỒNG được bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021  (19/03)
Ngày 06 tháng 3 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 32/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm bà Trần Thị Tuyết Hồng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, thời gian giữ chức vụ ...
Ông LÊ THÀNH ĐẠI, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (19/03)
Ngày 15 tháng 02 năm 2019, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đã ký Quyết định số 26/QĐ-UBND-TC chấp thuận cho ông Lê Thành Đại, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết số ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP