Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Thông tin tổng hợp Thứ Tư, 22/05/2019, 00:17
Ông LÊ HÒA BÌNH được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng  (13/05)
Ngày 24 tháng 4 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 65/QĐ-UBND-TC về điều động và bổ nhiệm ông Lê Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7 giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng; thời gian giữ chức vụ là 05 năm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Ông TRẦN TRỌNG TUẤN, Giám đốc Sở Xây dựng được điều động đến nhận công tác tại Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh  (13/05)
Ngày 24 tháng 4 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Thanh Liêm đã ký Quyết định số 64/QĐ-UBND-TC về điều động ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng đến nhận công tác tại Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Ông NGUYỄN XUÂN THỦY, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (02/05)
Ngày 07 tháng 3 năm 2019, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đã ký Quyết định số 33/QĐ-UBND-TC chấp thuận cho ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Thời điểm nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo ...
Ông LÊ QUỲNH ĐÀI, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (02/05)
Ngày 07 tháng 3 năm 2019, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đã ký Quyết định số 34/QĐ-UBND-TC chấp thuận cho ông Lê Quỳnh Đài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Thời điểm nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 5 năm 2019./.
Bà LÊ THỊ HUỲNH MAI được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư  (12/04)
Ngày 11 tháng 4 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 58/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm bà Lê Thị Huỳnh Mai, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; thời gian giữ chức vụ là 05 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Ông TRẦN QUANG LÂM được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải  (12/04)
Ngày 11 tháng 4 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 59/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải; thời gian giữ chức vụ là 05 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Ông HUỲNH HỒNG THANH được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị  (12/04)
Ngày 11 tháng 4 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 60/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm ông Huỳnh Hồng Thanh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 5, Ban Quản lý Đường sắt đô thị, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị; thời gian giữ chức vụ là 05 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Ông NGUYỄN BÌNH MINH được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên  (12/04)
Ngày 11 tháng 4 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 61/QĐ-UBND-TC về điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Bình Minh, Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên, giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội ...
Ông NGUYỄN BẠCH HOÀNG PHỤNG được điều động đến nhận công tác tại Ủy ban nhân dân Quận 2; giới thiệu để Hội đồng nhân dân Quận 2 bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận nhiệm kỳ 2016-2021  (12/04)
Ngày 06 tháng 4 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 54/QĐ-UBND-TC về điều động ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố đến nhận công tác tại Ủy ban nhân dân Quận 2; giới thiệu để Hội đồng nhân dân Quận 2 bầu giữ chức vụ Phó ...
Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 2 Khóa IV nhiệm kỳ 2016-2021  (12/04)
Ngày 05 tháng 4 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 55/QĐ-UBND-TC phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 2 Khóa IV nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố. Quyết định này có hiệu ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP