Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Thông tin tổng hợp Thứ Hai, 25/03/2019, 10:35

Năm 2019: Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường công tác hiện đại hóa hành chính

Thực hiện chủ đề năm 2019 “Năm đột phá cải cách hành chính và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội” và nhằm đột phá để tăng tốc hoàn thành các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2019;  Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở - ngành, quận - huyện “tích cực đổi mới, sáng tạo để xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, hiện đại” và yêu cầu các đơn vị phải hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về cải cách hành chính đã đề ra.

Tại Sở Nội vụ, công tác cải cách hành chính trong những năm qua luôn nhận được sự chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo cơ quan. Nhiệm vụ công tác cải cách hành chính được quan tâm trên các tất cả các mặt gồm: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính. Trong đó, nhiệm vụ hiện đại hóa hành chính là một trong những yêu cầu được xác định ưu tiên thực hiện tại Sở Nội vụ trong năm 2019.

          Thứ nhất, để công tác cải cách hành chính được thực hiện đồng bộ và có hiệu quả tại các phòng, đơn vị trực thuộc; công tác tuyên truyền được quan tâm đẩy mạnh. Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tham mưu, đề xuất các hình thức và nội dung về công tác tuyên truyền phù hợp với đặc thù từng đơn vị. Thông qua các cuộc họp, hội nghị; lãnh đạo đều nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; nhất là công tác hiện đại hóa hành chính; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân trong quá trình trao đổi, tiếp xúc, hướng dẫn và giải quyết công việc; góp phần từng bước nâng cao sự thân thiện, hiện đại và hiệu quả của nền hành chính công; xác định đây là một trong những tiêu chí thi đua quan trọng để đánh giá định kỳ và hàng năm.

Thứ hai, việc công khai, niêm yết Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nội vụ được thực hiện kịp thời và cập nhật đầy đủ, đúng quy định tại Bộ phận Tiếp nhận, trả kết quả và trên Trang Thông tin điện tử cơ quan để tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị, cá nhân cần khai thác, tra cứu và sử dụng.

Thứ ba, với yêu cầu các đơn vị đạt tỷ lệ 30% - 40% số lượng thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Sở Nội vụ hiện tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nâng số thủ tục hành chính cung cấp dịch công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Thành phố, dự kiến thực hiện 21 thủ tục. Đồng thời, đề nghị các đơn vị thực hiện nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Thành phố đối với các thủ tục đã thực hiện mức độ 3, 4; gồm: 01- Thủ tục nâng lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn; 02-Nâng bậc lương trước thời hạn người quản lý doanh nghiệp; 03 - Thủ tục đăng ký tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của Hội có phạm vi hoạt động trong Thành phố; 04 - Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ (cấp mới).

Thứ tư, lãnh đạo chỉ đạo các phòng, đơn vị nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình xử lý công việc, khai thác tối đa các tính năng của phần mềm quản lý hồ sơ công việc. Đầu năm 2019, cơ quan Sở đã nghiên cứu cải tiến quy trình luân chuyển hồ sơ công việc giữa cơ quan Sở và 03 đơn vị trực thuộc (Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Ban Tôn giáo, Ban Thi đua - Khen thưởng). Hiện tại, các hồ sơ, văn bản cần chuyển đến 03 đơn vị trực thuộc để xử lý, Sở chỉ thực hiện thao tác chuyển điện tử trên phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, góp phần tiết kiệm chi phí hành chính và thời gian giải quyết công việc.

Thứ năm, thực hiện dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Ngày 20 tháng 12 năm 2018, Sở Nội vụ phối hợp với Bưu điện Thành phố tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện dịch vụ công tiếp nhận và trả kết quả một số thủ tục hành chính theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức thông qua Hệ thống bưu điện trên địa bàn Thành phố. Hiện tại, Sở Nội vụ và Bưu điện Thành phố đã ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện  đối với 22 thủ tục và áp dụng thực hiện đối với các sở - ngành, quận - huyện trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện tốt nhiệm vụ về công tác hiện đại hóa hành chính như trên, bên cạnh thực hiện song song những nhiệm vụ khác của công tác cải cách hành chính và cùng với sự nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ; công tác cải cách hành chính của Sở Nội vụ sẽ góp phần nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức; góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của Thành phố trong năm 2019./.


Số lượt người xem: 105 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP