Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Sở Nội vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Sở Nội vụ

Quay lại

Đoàn Sở Nội vụ nhận Bằng khen Thành đoàn về hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên Thành phố năm 2022

Chiều ngày 13/01/2023, Ban Thường vụ Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Khối lần thứ 6, khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 (mở rộng); Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022.
 Trước khi bắt đầu hội nghị, đoàn đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương tại phòng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh.


Tại Hội nghị, Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM đã xác định một số chỉ tiêu: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt và 80% thanh niên được tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn; 100% đoàn viên đăng ký và chủ động thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chương trình rèn luyện đoàn viên; 100% cơ sở Đoàn triển khai hiệu quả phong trào theo khu vực đối tượng; phấn đấu có ít nhất 200 gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu được tuyên dương từ cấp Khối trở lên; 100% cơ sở Đoàn có công trình thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị; 80% thanh niên được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội các cấp triển khai; 70% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến (khi có nhu cầu); 80% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử; 100% đoàn viên, thanh niên tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện; 01 khóa học kỹ năng thực hành xã hội hoặc kỹ năng nghề nghiệp; luyện tập 01 môn thể thao; 100% đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng tạo; Phát triển 200 đoàn viên mới; Có ít nhất 200 cán bộ Đoàn cấp cơ sở được tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, lý luận chính trị; Giới thiệu 700 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; ít nhất 160 đoàn viên ưu tú được phát triển Đảng.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Thu Hà - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố đánh giá cao những kết quả Đoàn Khối đã đạt được và đề nghị tiếp tục tập trung, nguồn lực, ý tưởng tham gia thực hiện chủ đề năm 2023 "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng đoàn viên thanh niên đặc biệt trên không gian mạng; thể hiện vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tham gia triển khai thực hiện Nghị quyết 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Hàng Thị Thu Nga - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố yêu cầu Đoàn Khối tiếp tục đẩy học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; cần nhận lãnh những nhiệm vụ khó nhất lo trong lĩnh vực cải cách hành chính gắn với chủ đề năm 2023 "Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

 Dịp này, cấp Khối đã biểu dương và trao bằng khen của Thành Đoàn, giấy khen của Đoàn Khối và cờ thi đua cho các tập, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối năm 2022. Năm 2022, Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố tiếp tục là đơn vị xuất sắc dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào thanh niên toàn Thành phố. Đoàn Sở Nội vụ vinh dự nhận Bằng khen Thành đoàn về hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên Thành phố năm 2022.

 

Danh mục Danh mục