Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

bản tin liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng

Công văn số 19/ĐHLĐXH-BDDV ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Trường Đại học Lao động - Xã hội (CSII) phối hợp mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lĩnh vực LĐ-TBXH và các khóa bồi dưỡng cấp chứng chỉ quốc gia

Công văn số 91/ĐHSG-TTSKDL ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Trường Đại học Sài Gòn 

Công văn số 25/TB-EH ngày 28 tháng 01 năm 2023 của Trung tâm Khoa học giáo dục và phát triển nhân lực thuộc Sở Khoa học và công nghệ Thành phố Hà Nội

Công văn số 85/ĐHQT-TT ĐT&NCQLC ngày 13 tháng 02 năm 2023 của Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM

Danh mục Danh mục