Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC CÁC ĐOÀN NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP KINH NGHIỆM

Trong Tháng 12 năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 02 đoàn nghiên cứu học tập kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính tại Thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bắc Ninh và Thành phố Hải Phòng và 01 đoàn trao đổi kinh nghiệm về giải pháp nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh PAPI tại Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế với Trưởng đoàn là Lãnh đạo Sở Nội vụ; thành viên đoàn gồm đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức; đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ phụ trách trực tiếp các nội dung liên quan. Tất cả các tỉnh, thành phố được chọn làm địa điểm học tập kinh nghiệm đều là những địa phương có thành tích nổi bật về Chỉ số PAR Index, Chỉ số Sipas và Chỉ số PAPI; cao hơn Thành phố Hồ Chí Minh về cả xếp loại và xếp hạng. Chính vì thế, việc tổ chức đoàn trao đổi, học tập tại tại các đơn vị là vô cùng cần thiết nhằm đề ra các giải pháp hiệu quả, tạo ra bước đột phá cho việc triển khai công tác cải cách hành chính của Thành phố trong năm 2023 cũng như giai đoạn 2020 - 2025; phấn đấu nâng cao mức xếp loại và xếp hạng của chỉ số cải cách hành chính Thành phố trong năm 2023.

Mặc dù thời gian chuẩn bị gấp rút trong giai đoạn cuối năm, nhưng cả 03 đoàn công tác đều được tổ chức thành công tốt đẹp. Đoàn công tác đã có một buổi trao đổi, thảo luận chân tình, hết sức hiệu quả tại buổi làm việc với các tỉnh, thành phố. Thông qua những kinh nghiệm quý báu mà đơn vị bạn chia sẻ, thành viên các đoàn công tác sẽ nghiên cứu, tham mưu những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo nên sự chuyển biến tích cực, đột phá cho công tác cải cách hành chính của Thành phố; nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; cải thiện thứ hạng Chỉ số PAR Index của Thành phố trong năm 2023. Có được kết quả như trên là do tinh thần trách nhiệm và sự chuẩn bị chu đáo của của thành viên đoàn công tác. Đồng thời, sự hỗ trợ nhiệt tình và tiếp đón chu đáo của các đơn vị bạn cũng góp phần không nhỏ trong sự thành công của chuyến đi.

Sau chuyến đi, trên cơ sở báo cáo của thành viên đoàn, thư ký đoàn sẽ tổng hợp và tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về kết quả chuyến đi học tập kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân và doanh nghiệp./.

Đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi làm việc với Thành phố Đà Nẵng

Đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại tỉnh Quảng NinhĐoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi làm việc tại Thành phố Hải Phòng

Danh mục Danh mục