Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Trao đổi, giải đáp kiến nghị, đề xuất của các Bộ, ngành, địa phương tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 ngành Nội vụ

          Ngày 06 tháng 7 năm 2022, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 ngành Nội vụ. Theo đó, Sở Nội vụ triển khai đến các Sở - ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; Tổng công ty, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố nội dung trao đổi, giải đáp kiến nghị, đề xuất của các Bộ, ngành, địa phương tại Hội nghị (đính kèm)./.

pttnguyen.snv

Danh mục Danh mục