Đảng và Đoàn thể Đảng và Đoàn thể

Quay lại

Đảng ủy Sở đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và trao giải “Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII” tại huyện Côn Đảo

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, được Đảng ủy Sở triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp cụ thể. Từ đó, học tập Bác đã trở thành nội dung sinh hoạt chính trị trọng tâm, không thể thiếu trong hoạt động của các chi bộ, đoàn thể; góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng trong nhận thức và hành động của mỗi công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên Sở Nội vụ.

Để đánh giá lại 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó động viên, cổ vũ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng; làm cho việc học tập và làm theo trở thành ý thức tự giác, góp phần đẩy lùi mọi biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng,“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, cũng tạo điều kiện giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Sở.

Đảng ủy Sở đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và trao giải “Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII” tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong Hội nghị, Đoàn Thanh niên Sở Nội vụ đã vinh dự nhận được Giấy khen của Đảng ủy Sở về thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022. Cùng với đó, 06 đ/c đoàn viên cũng được nhận Giấy khen, từ đề xuất của Ban Chấp hành Đoàn Sở và các Chi bộ.

Về Hội thi nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), đảng viên Sở đã tham gia 100%. Qua 02 vòng thi, Ban Tổ chức đã chọn được 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 03 giải khuyến khích. Trong đó, 01 đ/c đoàn viên Sở đã xuất sắc đạt Giải Ba của Hội thi.

Chuyến về nguồn cũng đem lại nhiều cảm xúc cho thành viên đoàn, nhất là khi đoàn tiến hành lễ dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương và tham quan di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo; khi mỗi người được mắt thấy tai nghe trực tiếp về lịch sử, quá trình đấu tranh của lớp lớp thế hệ đi trước, ngay chính tại nơi yên nghỉ của những tấm gương anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống và vĩnh viễn là một phần của mảnh đất thiêng liêng này.

Hành trình không dài, nhưng đủ để lớp trẻ chúng tôi nhận ra nhiều bài học quý giá cho quá trình học tập, công tác và cống hiến của mình. Đó là bài học về niềm tin sắt son với lý tưởng, là khát vọng được đóng góp công sức ngày càng nhiều hơn vào công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Một số hình ảnh của chuyến về nguồn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở Nội vụ

Danh mục Danh mục